Záštitu nad projektem převzal
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna

Generální partner projektu
Česká spořitelna a.s.

Hlavní partneři
SkyNet, a.s.

Partneři

 

Mediální partneři
Radio Proglas TV NOE 

YouTube
Převzato z TV NOE

Aktuality

Vánoce 2013

Již od první adventní neděle 1. prosince 2013, která otevře období příprav na čas Vánoc, se návštěvníci mohou těšit na nové informace o adventních a vánočních programech připravovaných ve farnostech a sborech.

 

Farnosti a sbory se mohou přihlašovat již od 1. října 2013.

 

 

více informací >>

Vánoce 2012 - poděkování

Živý betlém v Kašperských HoráchV závěru vánoční doby děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech a také za zaslané fotografie, které naleznete pod odkazem Fotogalerie.
Do projektu se zapojilo více než 160 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 000 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.
Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce za krátkou dobu několika týdnů od svého spuštění před začátkem adventu do konce doby vánoční zaznamenala více než 10 000 návštěv, což svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti o informace o možnostech návštěvy adventních a vánočních programů.

více informací >>

Tříkrálová sbírka 2013

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí. Koledování začne 2. ledna 2013 a potrvá až do 14. ledna.

V roce 2012 se díky štědrým dárcům vybrala dosud rekordní částka - přes 75 milionů korun. Většina prostředků směřuje na pomoc v regionu, kde byly peníze vykoledovány. Přibližně desetina výnosu pomůže v zahraničí. O projektech z minulých let a nových záměrech více na: www.trikralovasbirka.cz.  

více informací >>

Požehnání tříkrálovým koledníkům

Při pontifikální mši svaté 2. ledna 2012 ve 14:30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně požehná brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům z brněnské diecéze, kteří budou v následujícíh dnech k vidění ve svých městech a obcích při koledování v rámci Tříkrálové sbírky. Po brněnské diecézi se počátkem ledna rozeběhne téměř 10 tisíc koledníků. Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno.

více informací >>

Pozvání na novoroční bohoslužby

Zatímco v občanském kalendáři najdeme 1. ledna Nový rok, církevní kalendář připomíná v tento první den občanského roku slavnost Matky Boží Panny Marie, nejstarší mariánský svátek římské liturgie, slavený už v 8. století. Právě ve jménu Mariině, Matky Boha a lidí, se od 1. ledna 1968 slaví na celém světě Světový den míru.

V nabídce farností a sborů najdete opět mnoho příležitostí k návštěvě novoročních bohoslužeb či koncertů.
Tradiční Novoroční koncert v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla rozezní největší varhany v Brně v úterý 1. ledna 2013 v 17.00 hodin. Zaznějí skladby J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J.J. Ryby a dalších.

více informací >>

Divadelní představení o narození Ježíše v olomoucké katedrále sv. Václava

Divadelní představení o narození Ježíše v podání místních farníků mohli zhlédnout návštěvníci katedrály sv. Václava v Olomouci na svátek sv. Štěpána. Vynikající představení, doprovázené hudbou, zpěvem i tancem, je k dispozici také na YouTube. Kamera a střih dvacetiminutového dokumentu s názvem Živý betlém 2012: Dominik Chlup, režie: Ondřej Chlup, zvuková režie: Martin Buka, zpěv: Filip Chlup, Jiří Schuster, Alena Chlupová, Jiří Hošek a další. Nahráno ve studiu Sound of Innovation.

více informací >>

Kdo byl svatý Silvestr

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce? Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

Protože svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, kromě oslav je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

více informací >>

Svátek Svaté rodiny a obnova manželských slibů

V neděli ve vánočním oktávu slaví církev svátek Svaté rodiny. Uctívání Svaté rodiny se rozšířilo v 19. století zejména v Kanadě a odtud po celém světě. V nazaretské rodině je spatřován účinný vzor i pro dnešní rodiny. 

Při mši svaté děkují manželé, kteří spolu uzavřeli křesťanský sňatek, za společně prožitá léta a jsou pozváni k obnově svých manželských slibů, kterými se jeden druhému před Bohem zavázali. Rozhodnutí, která učinili při svém sňatku, nyní stvrzují obnovou slibu, že si zachovají vzájemnou lásku, úctu a věrnost, že jsou připraveni i nadále jeden druhému vždycky pomáhat a že chtějí celým svým životem ukazovat svým dětem cestu, která vede ke Kristu.

Možnosti k návštěvě mše svaté spojené s obnovou manželských slibů najdete v nabídce programů.

více informací >>

Židenický perníkový betlém v Guinessově knize rekordů ČR

V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích najdou návštěvníci betlémy dva – jeden klasický dřevěný, jehož autorem je malíř, sochař a řezbář Václav Andres, a další perníkový.
Výroba perníkového betlému vznikla z iniciativy paní Vlasty Šimoníkové v roce 2008. V počtu 1215 figurek byl v roce 2009 zapsán do Guinessovy knihy rekordů ČR jako největší perníkový betlém. Jedná se o tradiční český betlém a návštěvníci jej mohou navštívit od 25. prosince do 6. ledna denně od 15.00 do 18.00. Možnosti k návštěvě betlémů v ostatních kostelech najdete v nabídce programů

více informací >>

Žehnání vína na svátek sv. Jana

Církevní kalendář připomíná 27. prosince svátek sv. Jana Evangelisty, jednoho z dvanácti apoštolů. Tento svátek, původně spojený s památkou jeho bratra Jakuba Staršího, sahá svými kořeny na Východě do 4. století. K jeho kultu přispěla ve středověku také legenda, že poté, co požehnal pohár s otráveným vínem, bez újmy ho vypil, aby obrátil pohanského kněze z Efezu. Tato tradice přetrvala, a tak je i dnes možné nechat si v den svátku sv. Jana Evangelisty požehnat víno. Možnosti najdete opět v nabídce programů. Sv. Janu Evangelistovi je, spolu s Janem Křtitelem, zasvěcen např. minoritský kostel sv. Janů v Brně nebo kostel sv. Janů v Brně-Bystrci.

více informací >>

Unikátní betlém v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně

Návštěvníci mohou v čase Vánoce navštívit unikátní betlém v Brně-Komíně, kde známý brněnský řezbář Jaroslav Vaněk zvolil pro figury dary přinášejících rolníků a pastýřů podobu komínských, resp. žabovřeských či jundrovských vesničanů v místních krojích.
Nový, originální betlém byl pro kostel sv.Vavřince v Komíně pořízen v roce 1946. Zhotovením figur byl pověřen známý brněnský řezbář Jaroslav Vaněk. Pro figury dary přinášejících rolníků a pastýřů byla zvolena podoba komínských, resp. žabovřeských a jundrovských vesničanů v místních krojích. Tím dostal betlém nesporně unikátní podobu.

více informací >>

Vánoční koncerty

Pěvecký sbor Gaudeamus a smíšený sbor Kantiléna ve spolupráci s Jihomoravským krajem pořádají ve čtvrtek 27. prosince 2012 v 18.30 hodinv kostele svatých Janů v Brně (Minoritská 1) Vánoční benefiční koncert na opravu Loretánského chrámu. Tento den připomíná církevní kalendář svátek sv. Jana Evangelisty; je tedy také poutním dnem minoritského kostela zasvěceného sv. Janu Evangelistovi a sv. Janu Křtiteli. Během večera zazní Česká mše vánoční: "Hej, mistře!" J. J. Ryby a Vánoční koledové pásma od L. Fišera.

Další možnosti jak prožít vánoční čas s duchovní hudbou najdete také v nabídce vánočních koncertů.

více informací >>

Archiv aktualit »»»