Záštitu nad projektem převzali

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D., primátor hl. m. Prahy

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna

Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři

  

Aktuality

Vánoce 2013 - poděkování

V závěru vánoční doby děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 157 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 200 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.


Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce za dobu od začátku adventu do konce doby vánoční zaznamenala více než 17 000 návštěv, což svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti o informace o možnostech návštěvy adventních a vánočních programů.

 

 

Svátek Tří králů

 

6. ledna nám kalendář představuje slavnost Zjevení Páně, lidově zvanou „svátek Tří králů“. Křesťané si připomínají tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především nalezení a poznání malého Ježíše mudrci od východu, dále Ježíšův křest v řece Jordán, kdy se projevil vztah Boha-Otce k němu, a také první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v galilejské Káně.

více informací >>

Tříkrálová sbírka 2014

                                                                                                                                                                                                                                     Již počtrnácté pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Počátkem ledna tradičně vyjdou do ulic měst a obcí koledníci, aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o finanční dar do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí.

 

více informací >>

Zahájení Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi

Letošní ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v pátek 3. ledna 2014 ve 14.00 hodin, kdy kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a brněnský děkan Mons. Václav Slouk požehná tříkrálovým koledníkům.
Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno.

Obrázek a více informací: http://dchb.charita.cz/

více informací >>

1. leden - Světový den míru, den, kdy si přejeme a žehnáme

Každoročně 1.ledna již od roku 1967 křesťané slaví Světový den míru a svěřují naši planetu pod ochranu Matky Boží Panny Marie. Také papež František se ve svém prvním novoročním poselství zabývá tématem bratrství coby základem pro mír a cestou k němu. Podle něho právě bratrství je základní lidskou vlastností, ale její uskutečňování není automatické. „Jsme vztahové bytosti. V dnešní době nás globalizace přibližuje, avšak nečiní z nás bratry a sestry. Bratrství je opomíjené a pošlapávané mnoha způsoby (…)." Více na: www.tisk.cirkev.cz.

Na Nový rok si také navzájem přejeme vše dobré do nastávajícího času. Křesťané znají a rádi využívají mj. i starobylou žehnací modlitbu starozákonního Arona: „Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje (Nm 6,24-26)!"

více informací >>

Svátek svatého Silvestra

Vyslovíme-li jméno Silvestr, nejdříve nás napadnou oslavy konce roku starého
a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni           v roce?

Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

Protože svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, kromě oslav je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

více informací >>

Svátek Svaté rodiny a obnova manželských slibů

 

Již tradičně v neděli po slavnosti Narození Páně slaví církev svátek Svaté rodiny, Josefa, Marie a Ježíše. Uctívání Svaté rodiny se rozšířilo v 19. století zejména v Kanadě a odtud po celém světě.

Nazaretská rodina může být i pro dnešní rodiny praktickým vzorem.

 

 

více informací >>

Žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty 27. prosince

Svátek apoštola a evangelisty Jana, původně spojený s památkou jeho bratra Jakuba Staršího, sahá svými kořeny na Východě do 4. století.

Sv. Janu Evangelistovi, spolu s Janem Křtitelem, jsou např. v Brně zasvěceny kostely u Minoritů a v Bystrci.

Mši svatou spojenou s žehnáním mladého vína lze navštívit kupříkladu v Brně v Řečkovicích, v Líšni a u Kapucínů, či v Dubňanech, ve Vranovicích a Šaraticích.

více informací >>

Moravská vesnička a mechanický betlém v Brně u Kapucínů

 

V brněnském klášteře kapucínů na Kapucínském náměstí, hned vedle hrobky, se nachází unikátní výstava Moravská vesnička. Autorem dřevěného skanzenu, který zobrazuje vesnický život na přelomu 18. a 19. století, je pan Miroslav Mužik z Blanska.

Moravskou vesničku s betlémem mohou zájemci zhlédnout v prosinci 2013 a lednu 2014 každý den od 9 do 18 hodin.

 

 

více informací >>

Zajímavý betlém v Duchovním centru Brno-Lesná

                                                                                                                                         

 

Zajímavý netradiční betlém je v Duchovním centru Brno-Lesná k vidění od roku 2007. V tomto roce ho pro věřící z Lesné vytvořily a darovaly děti z keramického kroužku v Salesiánském středisku mládeže v Brně-Žabovřeskách.

 

více informací >>

Papež František sloužil půlnoční vánoční bohoslužbu

 

 

Papež František poprvé sloužil půlnoční vánoční bohoslužbu v bazilice sv. Petra.
 

 

více informací >>

Mladí lidé v Osové Bitýšce oslaví Silvestra

            

Mladí lidé od 14 let jsou zváni ke společnému prožití posledních dní roku 2013
a na silvestrovskou a novoroční oslavu do Diecézního centra života mládeže
v Osové Bitýšce na Vysočině.

 

 

více informací >>

Archiv aktualit »»»