Záštitu nad Křesťanskými Vánocemi 2014 převzali:

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

 

Generální partner

Partneři

 

 

Mediální partneři

 

Aktuality

Vánoce 2014 - poděkování

V závěru vánoční doby patří poděkování všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 189 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 600 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.

 


 

Konec vánoční doby - svátek Křtu Páně

                                                                                                                                                                   

 

Tento svátek připomíná událost, kdy Ježíše pokřtil Jan Křtitel u řeky Jordáně. Připadá na nejbližší neděli po 6. lednu. Svátkem Křtu Páně se uzavírá vánoční sváteční okruh. Začíná obecná doba liturgického roku, tj. liturgické mezidobí.

více informací >>

Svátek Tří králů

Jako nedílná součást vánoční doby se na prahu nového roku 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů známý také jako Zjevení Páně. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství. Křesťané tak slaví, že zpráva o narození - zjevení Boha jako člověka Ježíše -je určena pro celé lidsto.

více informací >>

Zahájení Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi

Požehnáním tříkrálovým koledníkům v pátek 2. ledna 2015 bude zahájen v brněnské diecézi již patnáctý ročník Tříkrálové sbírky.

více informací >>

1. leden - Světový den míru

  

                                                                                                                     Každoročně 1.ledna, již od roku 1967, křesťané slaví Světový den míru a svěřují naši planetu pod ochranu Matky Boží Panny Marie.

více informací >>

Kdo to byl svatý Silvestr?

 

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce? Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

 

více informací >>

Evropské setkání mladých lidí v Praze

Ve dnech 29. 12. 2014 - 2. 1. 2015 přivítá naše hlavní město Praha desetitisíce mladých lidí z Evropy i dalších kontinetů na tradičním evropském setkání mládeže pořádaném komunitou Taizé. Setkání se uskutečňuje na pozvání pražských církví ve spolupráci nejrůznějších místních křesťanských komunit a obyvatel metropole i jejího okolí.

více na: www.taizepraha.cz

Divadelní představení o narození Ježíše v katedrále sv. Václava v Olomouci

Divadelní představení o narození Ježíše v podání místních farníků mohli zhlédnout návštěvníci katedrály sv. Václava v Olomouci na svátek sv. Štěpána. Vynikající představení, doprovázené hudbou, zpěvem i tancem, je k dispozici také na YouTube. Kamera a střih dvacetiminutového dokumentu s názvem Živý betlém 2014: Dominik Chlup, režie: Ondřej Chlup, hudba: Lukáš Podhora, zpěv: Tadeáš Venkrbec, Prokop Steiner, Štěpánka Stejskalová, Marie Chládková a další. Nahráno ve studiu Sound of Innovation.
 

více informací >>

Svátek Svaté rodiny a obnova manželských slibů

 

Již tradičně v neděli po slavnosti Narození Páně slaví církev svátek Svaté rodiny, Josefa, Marie a Ježíše. Uctívání Svaté rodiny se rozšířilo v 19. století zejména v Kanadě a odtud po celém světě.

Nazaretská rodina může být i dnešním rodinám praktickým vzorem vzájemné lásky, věrnosti a pevné víry.

 

více informací >>

Žehnání vína

Slavení svátku apoštola a evangelisty Jana je zmiňováno již ve 4. století. 

 

Tradice žehnání mladého vína má svůj původ ve středověké legendě o Janově zázračném vypití poháru s otráveným vínem, což přispělo k přijetí křesťanství pohanského kněze v Efezu.  

více informací >>

Svátek sv. Štěpána

 

Druhý svátek vánoční - svátek sv. Štěpána - připomíná jáhna a jednoho z prvních sedmi jáhnů mladé křesťanské komunity v Jeruzalémě, který neohroženě hlásal zmrtvýchvstání Ježíše Krista, za což byl ukamenován. Důležitost jeho odkazu podtrhuje i to, že coby prvomučedník má svátek následující den po slavnosti Narození Páně.

více informací >>

Brožura Pražských betlémů i v anglickém jazyce

English version of the booklet Prague nativity scenes.

Brožuru v českém jazyce najdete k nahlédnutí v sekci Tiskoviny

více informací >>

Archiv aktualit »»»