Záštitu nad Křesťanskými Vánocemi 2015 převzali

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

 

 

 

 

 

 

 

YouTube
Převzato z TV NOE

Aktuality

Poděkování

Děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 171 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 500 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.

Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce za dobu od začátku adventu do konce doby vánoční zaznamenala více než 20 000 návštěv, což svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti o informace o možnostech návštěvy adventních a vánočních programů.

http://sonna.com.ua/

více informací >>

Vánoční zamyšlení biskupa Vojtěcha Cikrleho

Jednou  před vánočními svátky jsem se pozorně díval do novin a jejich příloh i do nejrůznějších časopisů, sledoval  jsem televizi a internet a musím uznat, že se tématu „Vánoce“ věnovaly neuvěřitelně pečlivě. Dozvěděl jsem se tolik informací, až mně z toho třeštila hlava. Úplně jiný svět. Objevil jsem, jaké dárky a za kolik jsou zrovna v kurzu, čím se dá zaručeně potěšit nebo přinejmenším nezarmoutit, jaké jsou „zcela nové“ i „neuvěřitelně staré“ vánoční zvyky, v časopisech jsem viděl množství lákavě vypadajících pokrmů a receptů, jak je zhotovit. (Po Vánocích se na stejných stránkách věnovali pro změnu tomu, jak zhubnout, ale to sem dnes nepatří). Pár dnů před Štědrým dnem jsem se ráno při holení dozvěděl z hlavních rozhlasových zpráv, které běžně  připomínají  domácí i světovou černou kroniku, výjimečně radostnou novinu: Zlevnili kapry!  Stále jsem čekal, že se někde objeví aspoň zmínka o vnitřním smyslu Vánoc, proč  vlastně podstupujeme všechny přípravy, co se chystáme slavit. Zdá se, že odpovědi na tyto otázky lidi ani nezajímají.

více informací >>

Nechte se provést po pražských betlémech

Již počtvrté vychází brožura, která provede návštěvníky po těch nejpozoruhodnějších betlémech vystavených od 24. prosince po celé vánoční období v pražských kostelech. Brožurka obsahuje informace o betlémech i čas nedělních bohoslužeb. Novinkou letošního projektu věnovaného betlémům je soutěž o nejhezčí fotku (nejhezčí aranžmá) kompletního sbírkového papírového betlému.

více informací >>

Pozvánka k návštěvě betlémů

Vyberte si z bohaté nabídky adventních a vánočních programů v celé České republice. Prožijte Vánoce s příběhem. Objevte Betlém nejen ve Vašem kostele. Upoutávka byla převzata z TV NOE (www.tvnoe.cz)

Pozvánka k návštěvě betlémů

více informací >>

Dej nám pokoj! - 4. adventní týden

„Dej mi už pokoj“, „Já chci mít od všech svatý pokoj“, „A on mi nedá pokoj ani o svátcích“… V těchto a v mnoha jiných slovních spojeních se běžně v naší mluvě objevuje ústřední téma čtvrté a poslední adventní neděle, totiž pokoj. Vánoce jsou oslavou toho, že Bůh se stal člověkem a sám od sebe tak vzdálenost mezi sebou a člověkem překlenul, propast mezi svatým Bohem a člověkem, který má sice dobrou vůli a dobré jádro, ale všechno mu často ztroskotá na tom, že je sobec a často si neví sám se sebou rady.

více informací >>

Křesťanské Vánoce 2015 - brněnská brožurka s nabídkou adventních a vánočních programů

 

Pro snadnou orientaci a informace o historii a možnostech návštěvy brněnských betlémů je každoročně vydávána propagační brožurka. Letos s názvem Křesťanské Vánoce 2015 v rozšířené verzi přináší nabídku adventních a vánočních programů již 37 míst. Je potěšitelné, že se nově zapojily i další farnosti brněnského děkanství - Staré Brno, Vranov u Brna a Bílovice nad Svitavou a poprvé i ostatní křesťanské denominace, a to Sbor církve bratrské a Církev československá husitská.

více informací >>

Veselé Vánoce - 3. adventní týden

Už jste se také zamýšleli nad tím, proč se přeje, aby Vánoce byly veselé? Není to trochu málo? Není veselí něco dost povrchního? Člověka při slově veselý napadne třeba některý ze silvestrovských estrádních pořadů Československé televize v době normalizace. Veselý silvestrovský program, aby se masy pobavily.

více informací >>

Připravovat cestu - 2. nedělě adventní

Bůh rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě“. Ozvuk těchto slov zaznamenaný prorokem Baruchem můžeme slyšet ve volání Jana Křtitele, který vyzývá své současníky a nejen je, aby připravili cestu Pánu a vyrovnali mu stezky. Tato slova – cesta, proces, postupná změna – jsme zvyklí slýchat právě o druhé adventní neděli…

více informací >>

Brožurka Průvodce adventem 2015

Letošní brožurka Průvodce adventem, kterou každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je snadno dostupná i všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci Průvodce adventem lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

více informací >>

Obstát před Bohem - 1. neděle adventní

Blíží se dny, kdy splním své sliby, čteme příslib Boží o 1. neděli adventní u proroka Jeremiáše (Jer 33,14-16). Bůh nás ujišťuje, že splní své sliby, které lidstvu dal. Cože nám to slíbil? K čemu se to zavázal? Parafrázovaně můžeme říci, že nám slíbil, že bude naším Bohem, nikoli naším bůžkem nebo modlou. Že vždy a za všech okolností bude pro nás skutečným, živým a pravým Bohem, Bohem uprostřed nás a pro nás. Nikdo na něm tento slib nevymáhal. Nikdo ho k tomu nenutil, vedla ho k tomu láska, kterou k nám choval a chová.

více informací >>

Zamyšlení P. Tomáše Rouleho - slovo úvodem

Milí čtenáři, a myslím tím vás všechny, kteří jste otevřeli web Křesťanské Vánoce ať už úmyslně anebo náhodou. Každý z vás je vítán. Bude zde řeč o Vánocích. Vánoce jsou svátky křesťanů. Často se dnes mluví o tom, že Evropa je křesťanský kontinent a ti, kteří sem chtějí přijít žít odjinud, by to měli respektovat. Na druhou stranu dlužno dodat, že bychom to měli respektovat především my, kteří tuto křesťanskou civilizaci tvoříme.

více informací >>

Nevšední prožívání adventu a Vánoc ve farnosti Brno-Obřany

S příchodem adventu přichází období, kdy se naše srdce otevírají pro tajná přání našich blízkých. Proč by nemohly plnit přání i děti dětem?
Ve farnosti Brno-Obřany děti nejprve vyrobí ozdoby s přiloženou prosbou o konkrétní věc či finanční částku pro druhé a společně jimi vyzdobí přichystaný adventní Strom splněných přání.
V průběhu dalších týdnů si je příchozí mohou zakoupit a plnit tak dětská přání o obdarování druhých. Konečný výtěžek bude rozdělen na dvě části: jednak pro místní děti z farnosti, jednak jako dar postiženým dětem na Velehrad.

více informací >>

Archiv aktualit »»»