Aktuality

Nejhezčí betlémská postavička

I v loňském roce proběhl v Praze projekt Betlémy. Pastorační středisko Arcibiskupství pražského při této příležitosti vyhlásilo vánoční dětskou výtvarnou soutěž „Nejhezčí betlémská postavička“, při níž se děti do patnácti let mohly inspirovat shlédnutými betlémy v pražských kostelích, svými vlastními domácími betlémy, nebo jen svou fantazií.

Ve všech třech soutěžních kategoriích se sešlo množství velmi pěkných a zajímavých obrázků, z nichž bylo i pro porotu těžké vybrat skutečně nejlepší dílko. Nejčastějšími motivy byli jak mudrci a Svatá Rodina, tak i andělé či ovečky. Porota všechny obrázky pečlivě posoudila a v každé kategorii se nejlepším mladým výtvarníkům dostalo za jejich díla náležitého ocenění – obdrželi pamětní list a pěknou knížku.

více informací >>

Poděkování

V závěru vánoční doby děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 152 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 500 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.

Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce za dobu od začátku adventu do konce doby vánoční zaznamenala více než 30 000 návštěv, což svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti o informace o možnostech návštěvy adventních a vánočních programů.

více informací >>

Tříkrálová sbírka na Jižní Moravě

Ihned prvním lednovým dnem v roce 2017 vypukne již po sedmnácté tradiční Tříkrálová sbírka. Diecézní charita Brno do ní zapojí asi 14.000 dobrovolníků, na celém území ČR jich tak bude koledovat přes 60.000. Dne 2. ledna v 15.00 hod. symbolicky zahájí tuto největší dobročinnou kampaň biskup Mons. Vojtěch Cikrle slavnostním požehnáním na Petrově. Loni dárci v ní na území jižní Moravy a části Kraje Vysočina darovali 22 mil. Kč. Kromě tradičního koledování „dům od domu“ nabídne sbírka kupříkladu průvod s velbloudy v Brně. (převzato z www.trikralovasbirka.cz)

více informací >>

Kdo byl sv. Silvestr?

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce? Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

Protože svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, kromě oslav je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

více informací >>

Přehled vánočních bohoslužeb v ČR v aplikaci iBohoslužby

Aktuální přehled vánočních bohoslužeb v kostelích a sborech najdete opět  na stránkách www.iBohosluzby.cz. Návštěvníci stránek si mohou vyhledat časy půlnočních bohoslužeb 24. prosince, dále časy slavnostních bohoslužeb 25. prosince a 1. ledna, a také bohoslužby v dalších svátečních dnech (26. a 31. prosince). Aplikace iBohoslužby je ekumenická, proto je možné vyhledávat vánoční bohoslužby nejen podle času a místa, ale také podle církve.

Aplikace je dostupná také z odkazu www.pulnocni.cz a usnadňuje hedání všem, kteří chtějí prožít sváteční čas ve společenství s ostatními při slavnostních bohoslužbách.

více informací >>

Vánoční hra Sestav si svůj betlém

Vybrané brněnské kostely připravují pro letošní Vánoce zvláště pro dětské návštěvníky zajímavou novinku – vánoční hru s názvem „Sestav si svůj betlém“.

více informací >>

Brochure about Prague nativity scenes in English

We present you a brochure about Prague nativity scenes in English. Learn here the possibility to visit nativity scenes in selected Prague churches, a short story about their history and dates Sunday services.

We invite you to visit!

více informací >>

Výtvarná soutěž v pražské diecézi

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž o nejhezčí kreslenou betlémskou postavičku. Obrázek může být zpracován jakoukoliv výtvarnou technikou na formát A4. Na zadní stranu uveďte jméno autora, jeho věk, adresu a mailový kontakt na rodiče.

více informací >>

4. adventní neděle – Bůh blízký člověku

Ke slavnostnímu dni Božího hodu vánočního zbývá přesně týden. Možná se zarazíte, že Štědrý večer je již v sobotu, ale to je předvečer vlastní slavnosti Narození Páně! Tedy vstupujeme do posledního týdne příprav a očekávání, ve kterém se křesťané soustředí na to, co bezprostředně předcházelo narození mesiáše.

více informací >>

Betlémské světlo v Praze

V pátek 16. prosince v 15 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha převezme arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP Betlémské světlo z rukou českých skautů. Novodobý symbol Vánoc, který do Prahy dorazí z Davidova města Betléma, si lidé budou moci odnést domů. K dispozici bude na mnoha místech v Praze. Např. na Václavském náměstí v rámci vánočních trhů, v Písecké bráně na Praze 6, či na náměstí Míru, kde bude 17. prosince fungovat i Betlémská pošta.

 

více informací >>

Nejkrásnější pražské betlémy

V prosincovém vydání časopisu Xantypa se představují některé jesličky z pražských kostelů, které se v letošním roce zapojily do projektu Betlémy 2016. Ten je součástí projektu Křesťanské Vánoce, konající se po celé České republice. Článek si můžete přečíst na webových stránkách tohoto časopisu.

více informací >>

3. neděle adventní – „Zaraduje se vyprahlá step“

Čtyři adventní neděle a k nim připojené týdny otevírají různá témata, která je dobré znát, chceme-li porozumět slavnosti Narození Páně. Příchod mesiáše byla po staletí očekávaná událost, na kterou upozorňovali proroci. Ti popisují, jak radostnou změnou příchod Krále králů bude. Tak prorok Izaiáš píše: „Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť…“

více informací >>

Archiv aktualit »»»