Jihomoravský kraj

Záštitu nad Křesťanskými Vánocemi 2016 převzal

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna.

Mediální partneři:

 

  

 

 

Projekt se v roce 2016 uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

YouTube
Převzato z TV NOE

Aktuality

Poděkování

V závěru vánoční doby děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 152 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 500 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.

Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce za dobu od začátku adventu do konce doby vánoční zaznamenala více než 30 000 návštěv, což svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti o informace o možnostech návštěvy adventních a vánočních programů.

více informací >>

Tříkrálová sbírka na Jižní Moravě

Ihned prvním lednovým dnem v roce 2017 vypukne již po sedmnácté tradiční Tříkrálová sbírka. Diecézní charita Brno do ní zapojí asi 14.000 dobrovolníků, na celém území ČR jich tak bude koledovat přes 60.000. Dne 2. ledna v 15.00 hod. symbolicky zahájí tuto největší dobročinnou kampaň biskup Mons. Vojtěch Cikrle slavnostním požehnáním na Petrově. Loni dárci v ní na území jižní Moravy a části Kraje Vysočina darovali 22 mil. Kč. Kromě tradičního koledování „dům od domu“ nabídne sbírka kupříkladu průvod s velbloudy v Brně. (převzato z www.trikralovasbirka.cz)

více informací >>

Kdo byl sv. Silvestr?

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce? Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

Protože svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, kromě oslav je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

více informací >>

Přehled vánočních bohoslužeb v ČR v aplikaci iBohoslužby

Aktuální přehled vánočních bohoslužeb v kostelích a sborech najdete opět  na stránkách www.iBohosluzby.cz. Návštěvníci stránek si mohou vyhledat časy půlnočních bohoslužeb 24. prosince, dále časy slavnostních bohoslužeb 25. prosince a 1. ledna, a také bohoslužby v dalších svátečních dnech (26. a 31. prosince). Aplikace iBohoslužby je ekumenická, proto je možné vyhledávat vánoční bohoslužby nejen podle času a místa, ale také podle církve.

Aplikace je dostupná také z odkazu www.pulnocni.cz a usnadňuje hedání všem, kteří chtějí prožít sváteční čas ve společenství s ostatními při slavnostních bohoslužbách.

více informací >>

Vánoční hra Sestav si svůj betlém

Vybrané brněnské kostely připravují pro letošní Vánoce zvláště pro dětské návštěvníky zajímavou novinku – vánoční hru s názvem „Sestav si svůj betlém“.

více informací >>

Vánoční hra v brněnských kostelích

Vánoční hra
Ve spolupráci s pražskou arcidiecézí vybrané brněnské kostely připravily pro letošní Vánoce zvláště pro dětské návštěvníky zajímavou novinku – vánoční hru s názvem „Sestav si svůj betlém“. Při návštěvě betlémů od 24. prosince odpoledne bude k dispozici jedna figurka k sestavení betléma (celkem bude k dispozici 30 různých figurek). Pokud navštíví včas (do vyčerpání zásob) všechny zapojené kostely, bude jejich betlém kompletní. Poté mohou zaslat fotografii kompletního betléma (prosíme max. velikost do 3 MB nebo přes webovou službu Úschovna) e-mailem na Pastorační středisko brněnské diecéze (pospisilova@biskupstvi.cz). Od 2. ledna 2017 po obdržení potvrzovacího e-mailu si zde mohou vyzvednout drobnou upomínku – placku na oděv s logem Křesťanské Vánoce. Tato placka bude také vstupenkou pro bezplatnou návštěvu věže katedrály i expozice Diecézního muzea v areálu Petrova.
Přehled figurek a odkaz na kulisy ke stažení zde.
 

více informací >>

Brněnská brožura s programem adventu a Vánoc

Druhý týden adventního období přináší oblíbenou brožurku, tentokrát nazvanou Křesťanský advent a Vánoce 2016, s bohatým adventním a vánočním programem, který nabízí 45 kostelů a modliteben z Brna a okolí. Brožurka je široké veřejnosti k dispozici zdarma, a to nejen v zapojených kostelech a modlitebnách, ale také např. na turistických informačních centrech. Brožurku si můžete stáhnout zde.

Věříme, že i letošní, ročník projektu Křesťanské Vánoce opět nabídne spoustu příležitostí k prožití radosti a děkujeme společnosti SPP CZ za podporu projektu.

více informací >>

Pozvání na roráty

Dnes se rorátní bohoslužby konají ve všedních adventních dnech do 16. prosince, v časných ranních hodinách. Často začínají průvodem s lampičkami či svícemi a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. Pokud vás roráty zajímají, vyberte si z nabídky.

více informací >>

Žehnání adventních věnců

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený dventní věnec symbolizuje život a společenství a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný.

Na 1. neděli adventní si může kdokoliv nechat svůj adventní věnec požehnat při žehnání adventních věnců.

 

více informací >>

Trpělivost - 1. neděle adventní

Abychom se na něco, respektive někoho trpělivě těšili, musíme vědět proč. První otázka tedy zní, proč se máme v adventu těšit na narození Ježíše Krista - Spasitele. Odpověď je celkem jednoduchá.

více informací >>

Slovo úvodem Mons. Martina Holíka

Milí přátelé,


jsou malé a velké radosti a jsou čisté radosti. Jako děti jsme vkládali obálky s nápisem Ježíšek zezadu do schránky na dveřích a ráno si netroufali kouknout, zda tam už skutečně nejsou. Jako dospělí jsme sebe bavili a drobotinu uváděli do radostného úžasu, když jsme před Štědrovečerní večeří šikovným zrcátkem v ruce přes okno nad dveřmi kouzlili na stěnu prasátka pro ty, kteří se o Štědrém dnu postí. Čistou radostí ale může být dnes i řetězec dobra: o dárku milému člověku přemýšlím – pozoruji – vymyslím – pořídím – krásně zabalím – a tajně dopravím.

více informací >>

Advent a Vánoce 2016

Již od první adventní neděle 27. listopadu 2016, která otevře období příprav na čas Vánoc, se návštěvníci mohou těšit na nové informace o adventních a vánočních programech připravovaných ve farnostech a sborech.

Farnosti a sbory se mohou přihlašovat již od 1. října 2016. Pro přihlášení je třeba respektovat pravidla projektu a dále vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku.

více informací >>