Středočeský kraj

Záštitu nad Křesťanskými Vánocemi 2016 převzali 

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Partner

  

 

      

 

Mediální partner

    

    

    

  

   

  

    

 

    

   

YouTube
Převzato z TV NOE

Aktuality

Nejhezčí betlémská postavička

I v loňském roce proběhl v Praze projekt Betlémy. Pastorační středisko Arcibiskupství pražského při této příležitosti vyhlásilo vánoční dětskou výtvarnou soutěž „Nejhezčí betlémská postavička“, při níž se děti do patnácti let mohly inspirovat shlédnutými betlémy v pražských kostelích, svými vlastními domácími betlémy, nebo jen svou fantazií.

Ve všech třech soutěžních kategoriích se sešlo množství velmi pěkných a zajímavých obrázků, z nichž bylo i pro porotu těžké vybrat skutečně nejlepší dílko. Nejčastějšími motivy byli jak mudrci a Svatá Rodina, tak i andělé či ovečky. Porota všechny obrázky pečlivě posoudila a v každé kategorii se nejlepším mladým výtvarníkům dostalo za jejich díla náležitého ocenění – obdrželi pamětní list a pěknou knížku.

více informací >>

Poděkování

V závěru vánoční doby děkujeme všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech.

Do projektu se zapojilo 152 farností a sborů z celé České republiky, které během adventu a Vánoc nabídly více než 1 500 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.

Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce za dobu od začátku adventu do konce doby vánoční zaznamenala více než 30 000 návštěv, což svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti o informace o možnostech návštěvy adventních a vánočních programů.

více informací >>

Kdo byl sv. Silvestr?

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce? Papež Silvestr I. byl hlavou církve od r. 314 do r. 335. Prožil tedy léta krutého pronásledování křesťanů a papežem se stal v roce, který pro křesťany znamenal začátek svobody vyznání. O jeho působení není mnoho známo, pouze legendy jej spojují s pokřtěním císaře Konstantina Velikého. Přesto se jeho kult rozšířil do celé Evropy a jeho svátek se slaví již od 5. století.

Protože svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, kromě oslav je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

více informací >>

Přehled vánočních bohoslužeb v ČR v aplikaci iBohoslužby

Aktuální přehled vánočních bohoslužeb v kostelích a sborech najdete opět  na stránkách www.iBohosluzby.cz. Návštěvníci stránek si mohou vyhledat časy půlnočních bohoslužeb 24. prosince, dále časy slavnostních bohoslužeb 25. prosince a 1. ledna, a také bohoslužby v dalších svátečních dnech (26. a 31. prosince). Aplikace iBohoslužby je ekumenická, proto je možné vyhledávat vánoční bohoslužby nejen podle času a místa, ale také podle církve.

Aplikace je dostupná také z odkazu www.pulnocni.cz a usnadňuje hedání všem, kteří chtějí prožít sváteční čas ve společenství s ostatními při slavnostních bohoslužbách.

více informací >>

Brochure about Prague nativity scenes in English

We present you a brochure about Prague nativity scenes in English. Learn here the possibility to visit nativity scenes in selected Prague churches, a short story about their history and dates Sunday services.

We invite you to visit!

více informací >>

Výtvarná soutěž v pražské diecézi

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž o nejhezčí kreslenou betlémskou postavičku. Obrázek může být zpracován jakoukoliv výtvarnou technikou na formát A4. Na zadní stranu uveďte jméno autora, jeho věk, adresu a mailový kontakt na rodiče.

více informací >>

4. adventní neděle – Bůh blízký člověku

Ke slavnostnímu dni Božího hodu vánočního zbývá přesně týden. Možná se zarazíte, že Štědrý večer je již v sobotu, ale to je předvečer vlastní slavnosti Narození Páně! Tedy vstupujeme do posledního týdne příprav a očekávání, ve kterém se křesťané soustředí na to, co bezprostředně předcházelo narození mesiáše.

více informací >>

Betlémské světlo v Praze

V pátek 16. prosince v 15 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha převezme arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP Betlémské světlo z rukou českých skautů. Novodobý symbol Vánoc, který do Prahy dorazí z Davidova města Betléma, si lidé budou moci odnést domů. K dispozici bude na mnoha místech v Praze. Např. na Václavském náměstí v rámci vánočních trhů, v Písecké bráně na Praze 6, či na náměstí Míru, kde bude 17. prosince fungovat i Betlémská pošta.

 

více informací >>

Nejkrásnější pražské betlémy

V prosincovém vydání časopisu Xantypa se představují některé jesličky z pražských kostelů, které se v letošním roce zapojily do projektu Betlémy 2016. Ten je součástí projektu Křesťanské Vánoce, konající se po celé České republice. Článek si můžete přečíst na webových stránkách tohoto časopisu.

více informací >>

3. neděle adventní – „Zaraduje se vyprahlá step“

Čtyři adventní neděle a k nim připojené týdny otevírají různá témata, která je dobré znát, chceme-li porozumět slavnosti Narození Páně. Příchod mesiáše byla po staletí očekávaná událost, na kterou upozorňovali proroci. Ti popisují, jak radostnou změnou příchod Krále králů bude. Tak prorok Izaiáš píše: „Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť…“

více informací >>

Pražská brožurka o betlémech

Pastorační středisko Arcidiecéze pražské dnes začalo distribuovat brožurku "Betlémy" s výběrem pražských betlémů. V brožurce najdete termíny zpřístupnění jednotlivých kostelů, možnost zapálení si svíce Betlémským světlem, další vánoční program, a také název figurky z vánoční hry "Sestav si svůj betlém". Tyto brožurky budou k dispozici v jednotlivých zapojených kostelech, ale také na recepci Arcibiskupského semináře v Thákurově ulice a recepci Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí.

více informací >>

2. neděle adventní – advenio – přícházím

Už samotné slovo advent, podle kterého se toto čtyřtýdenní období nazývá, pochází z latinského slova advenio – přícházím. Kdo přichází? Člověk? Král? Nebo někdo, kdo zůstal zapomenutý v dějinách? V dějinách prožíváme několik adventů, ale oproti adventu, který se uskuteční na konci časů, mají vždycky nějaké vyústění v konkrétní situaci, události.

více informací >>

Archiv aktualit »»»