Programy

Kostel:

Okres: 

Co (řazeno chronologicky):

ADVENTVÁNOCE
 Žehnání adventních věnců Roráty Adventní duchovní obnovy Adorace, modlitba Možnost pro svátost smíření Mikulášské besídky Průvody světla Adventní koncerty Betlémské světlo Zdobení vánočních stromků Žehnání vánočních stromků Půlnoční bohoslužby Bohoslužby Živý betlém Vánoční besídky Štěpánská koleda Termíny návštěv betlémů Vánoční koncerty Jesličkové pobožnosti Žehnání vína Obnova manželských slibů Silvestr. děkovné bohoslužby Žehnání kadidla, vody, křídy Tříkrálová koleda Žehnání obydlí Přednášky a besedy Výstavy Soutěž pro děti Ostatní Programy pro školy

Od data:       Do data: 

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem nalezeno programů: 13.

»»» Moje Vánoce

• Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH
   22.12.2017 - 22.12.2017 | 17:00 - 19:00 | Vstupné dobrovolné

Půjdem spolu do Betléma

Vánoční besídka pro děti i dospělé-modlitba, divadlo, zpívání, soutěže a tradiční vánoční občerstvení. »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí
   24.12.2017 | 22:00 - 00:00

Půlnoční bohoslužba v kostele

při mši sv. zazní Missa Pastoralis J. Schreiera »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Komín, kostel sv. Vavřince
   25.12.2017 | 17:00 - 18:30

Tradiční vánoční koncert souboru ANTEA

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí
   25.12.2017 | 07:00 - 10:00

Bohoslužby na Hod Boží vánoční

7:00 kostel; 8:30 Salesko; 10:00 kostel, při mši sv. zazní Missa Pastoralis J. Schreiera »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje
   25.12.2017 | 08:00 - 18:00

Hod Boží vánoční

mše svaté v 8:00, 10:00 a 18:00; v 10:00 zazní České vánoční pastorely, účinkuje chrámový sbor a orchestr »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno, katedrála sv. Petra a Pavla
   25.12.2017 | 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Kantilény

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno, katedrála sv. Petra a Pavla
   25.12.2017 | 19:30 - 00:00

Vánoční koncert Česká mše vánoční

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Lesná, Duchovní centrum
   26.12.2017 | 15:30 - 16:30

Jesličková pobožnost

Zpívání koled a recitace dětí u Jesliček »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí
   26.12.2017 | 16:00 - 00:00

Vánoční koncert v kostele

vystoupí národopisné soubory Stará Líšeň a Líšňáček, doprovázené cimbálovou muzikou Líšňáci »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
   26.12.2017 | 16:00 - 00:00

Vánoční koncert - Česká mše vánoční

»»»

Další »»»