Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

1. adventní koncert - Pěvecký sbor Santini z Telče: Adventus Domini

02.12.2017 | 17:00 - 18:00

Vstupné dobrovolné

...při příležitosti zahájení výstavy betlémů a vánočních pohlednic  »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužba na 1. adventní neděli

03.12.2017 | 08:00 - 09:00

Bohoslužba s žehnáním adventních věnců »»»

»»» Moje Vánoce

Výstava betlémů a vánočních pohlednic

03.12.2017 - 07.01.2018 | 14:00 - 16:30

Vstupné dobrovolné

»»»

»»» Moje Vánoce

Rorátní bohoslužby

04.12.2017 - 23.12.2017 | 06:30 - 07:15

V kapli sv. Norberta, každý všední den adventní doby v českém jazyce se zpěvem rorátních písní z kancionálu, v soboty v latinském jazyce se zpěvem písně 128 »»»

»»» Moje Vánoce

Předvánoční svátost smíření

20.12.2017 | 17:00 - 19:00

Od 18:00 navazuje mše svatá... »»»

»»» Moje Vánoce

Betlémské světlo

24.12.2017 - 07.01.2018 | 00:00 - 00:00

Kdykoliv je kostel otevřený, tedy během výstavy Betlémů a před a po bohoslužbách je možné si v kostele vyzvednout Betlémské světlo. »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

24.12.2017 | 14:00 - 16:00
25.12.2017 | 14:00 - 16:30
26.12.2017 | 14:00 - 16:30
31.12.2017 | 14:00 - 16:00
01.01.2018 | 14:00 - 16:30

Od roku 1911 je v kostele umístěn betlém autora Franze de Janese Schmalze z dílny v Sankt-Ulrichu u Grödenu v Tyrolsku. Jedná se o velmi pěknou profesionální polychromovanou dřevořezbu, která se skládá z 16 velkých figur a 7 oveček a je naisntalovaná v levé boční lodi, kde je celoročně přístupná každou neděli po pohoslužbě. V době adventní i vánoční 3. 12. 2017 - 7. 1. 2018 se v kostele také koná výstava betlémů a vánočních pohlednic. Je přístupná v těchto dnech: víkendy a svátky 14.00 - 16.30; 24. 12. a 31. 12. 14.00 - 16.00; 27.12 - 29.12. 14.00 - 16.30. V případě zájmu škol a větších skupin o prohlídku mimo uvedené termíny je možné kontaktovat pana Valenu na čísle 732 838 875.

Informace o kostele:

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE ZNOJMĚ-LOUCE SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 3. 2018):

St
18:00
, celý rok, každý týden, Ve farní kapli
18:30
, ve školním roce, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je sudý), Ve farní kapli, následuje setkání...
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostlouka.cz

GPS Loc: 48°50'28.861"N, 16°3'25.798"E

Kontaktní osoba: Lucie Kosíková Weissová