Osov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Adventní setkání s hudbou Luxoriosa res

25.11.2017 | 16:00 - 17:00

Farnost Osov a spolek Jeřabinky pořádají i letos tradiční projekt  »»»

»»» Moje Vánoce

Adventní koncert STELLA SPLENDENS

03.12.2017 | 16:00 - 17:00

jehož náplní bude středověká hudba s adventní a mariánskou tématikou. »»»

»»» Moje Vánoce

Slavnostní půlnoční mše svatá

24.12.2017 - 25.12.2017 | 24:00 - 01:15

Slavnostní půlnoční mše svatá za doprovodu dechového souboru Václava Uzlíka, po skončení ještě zahrají P. Kafka (trubka) a V. Bolina (saxofon) venku před kostelem koledy a vánoční písně. »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

24.12.2017 | 23:35 - 01:30

Možnost prohlídky kostela s vystavenými jesličkami pokaždé před nebo po mši, která začíná dle rozpisu na stránkách farnosti. Možno též po domluvě s M. Plecitou (723 605 765) nebo marie.plecita@seznam.cz 

     

Informace o kostele:

Chrám narození sv. Jana Křtitele v Osově je dílem vrcholného baroka a pochází z let 1734-1738. Základ byl položen 18. dubna 1734 a po čtyřech letech byl  28. září 1738 vysvěcen Hlavní oltář byl dohotoven v roce 1740 a téhož roku vysvěcen. Kostel se nachází severně od osovského zámku a je dílem italských stavitelů. Budova je jednolodní, obdélníková, se zaobleným presbytářem, postranní sakristií a oratoří. Vyduté západní průčelí se středním rizalitem ukončeným štítem nese portál se znakem rodu Kauniců a letopočtem 1737. Po stranách rizalitu se nacházejí výklenky se sochami svatého Václava a Kaunicova patrona svatého Adolfa z dílny Františka Ignáce Weisse a od něho pochází i vnitřní výzdoba - řezbářské a sochařské práce na oltářích a kazatelně. V presbytáři sklenutém plackou se štukovou výzdobou jsou dva chiaroscurové obrázky nad okny a nástropní freska Boha Otce v kúru andělském se čtyřmi evangelisty v rozích. Na stropě chrámové lodě jsou fresky Narození a Smrt sv. Jana Křtitele, na klenbovém oblouku erb hraběcí rodiny Kauniců. Freskovými malbami vyzdobil stavbu vlašský mistr de Pini. Oltářní obraz namaloval Jan Hesler z Prahy kolem roku 1740.Z nízké dřevěné zvonice ve Skřipli byly do osovského chrámu přineseny i tři zvony, z nichž nejstarší a největší byl ulit r. 1567 Dva zvony byly za 1. světové války zrekvírovány, zničení unikl pouze nejstarší a největší, který je ve věži dodnes a prošel generální opravou. V červenci roku 2005 byly ve velké věži instalovány dva nové zvony zasvěcené sv. Václavu a Panně Marii, které kostelu věnovali manželé Sudíkovi z Chicaga. Zvony byly odlity  v německém Passově.  K nejcennějšímu vybavení chrámu patří varhany sestavené Ondřejem Nűderlem z Nepomuku v roce 1739. Osovské varhany jsou mimořádně cenné a akustika zde vynikající. Uprostřed chrámové lodi se nachází hrobka s ostatky dvanácti osob. V souboru památek berounského okresu dnes barokní osovský chrám Narození sv. Jana Křtitele představuje po Karlštejnu dílo nejvýznamnější.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 11. 2017):

Ne
10:30
, celý rok, každý týden

revnice.farnost.cz

GPS 49°50'52.752"N, 14°4'53.253"E

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení: vlak: Praha - Hlavní nádraží nebo Praha - Smíchov - Zadní Třebaň a v Zadní Třebani přestoupit na vlak do Osova.

Kontaktní osoba: Václav Frajer

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Lhotka, kaple sv. Anny - 9.1 km
Příbram II - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 18.4 km