Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Žehnání adventních věnců

03.12.2017 | 08:00 - 08:50

Při mši svaté od 8:00 hodin.  »»»

»»» Moje Vánoce

Mikulášské setkání seniorů

08.12.2017 | 15:00 - 17:45

Srdečně Vás všechny zveme, přijďte mezi nás!!! Možná přijde i Mikuláš s čertem!!! Fara Řevnice »»»

»»» Moje Vánoce

Adventní koncert

17.12.2017 | 18:30 - 19:30

Flétna...vyznání poněkud předvánoční »»»

»»» Moje Vánoce

Betlémské světlo

23.12.2017 | 15:00 - 15:35

Skauti budou již tradičně rozdávat betlémské světlo v sobotu 23.12. od 15:00 hod. na Burze ve Všenorech. Přineste si vlastní svíčky na odnesení betlémského světla do svých domovů. »»»

»»» Moje Vánoce

Půlnoční

24.12.2017 | 21:30 - 22:50

Na Štědrý den bude při bohoslužbě od 21:30 hodin provedena Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby s varhanním doprovodem prof. Jaroslava Šarouna.  »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

26.12.2017 | 14:00 - 16:15

Všenorské jesličky byly pořízeny a instalovány v roce 1950 P. Františkem Burianem. Dle záznamů: V sobotu 4.11.1950 Josef Komůrka a Hana Náhlíková zajistili transport jesliček, které byly umístěny do tzv. Božího hrobu a o vánocích poprvé zpřístupněny. Po úpravě tohoto prostoru na zpovědní místnost (r. 1994) jsou jesličky každoročně o vánocích znovu stavěny na levé straně chrámové lodi. Na dřevěné desce je umístěno 19 postav - sv. Josef s Marií a Ježíškem uloženým v jesličkách, pastýři, mudrci, nechybí slon, velbloud, kůň, pastýři a ani ponocný.

Informace o kostele:

Původní kostel sv. Václava v Horních Mokropsech (nyní Všenory) byl postaven v první polovině 14. století v románském slohu. V nynější podobě byl kostel vystavěn v roce 1732. Zbraslavský opat z řádu Ciserciáckého Tomáš Budecius nechal přestavět původní kostel do barokního slohu na půdorys kříže. Kostel je zasvěcený sv. Václavu. Jeho kamenná socha se nachází v průčelí chrámu ve výklenku barokního štítu. Sv. Václav je vyobrazen na hlavním oltářním plátně a na štukaturách v rozích kostelní lodi.  Interiér kostela v dnešní podobě vznikal postupně především v 70. letech minulého století, kdy byly provedeny různé úpravy v duchu II. Vatikánského koncilu. V roce 1982 při 250. ti letém výročí kostela byly zakoupeny 2 nové zvony, jeden zasvěcený sv. Václavu (230kg), druhý menší zasvěcený Svatým ochráncům naší vlasti (55kg), třetím zvonem je zvon o váze 100 kg Panna Maria z roku 1707. Zvony byly 25. září 1982 posvěceny kardinálem Františkem Tomáškem při slavnostní bohoslužbě a na svátek  sv. Václava 28. září 1982 se poprvé rozezvučely ke cti a slávě Boží.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 11. 2017):

18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

revnice.farnost.cz

Adresa kostela: Karla Mayera

GPS 49°56'2.425"N, 14°19'3.511"E

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Prahy odjezd z hlavního nebo Smíchovského nádraží do Všenor a zde od nádraží po silnici podél trati zpět, cestou je kostel vidět z vlaku.
Autem z Prahy směr Strakonice a na Jílovišti odbočit vpravo na Všenory.

Kontaktní osoba: Marie Chalupecká

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Třebotov, kostel sv. Martina - 5.2 km
Praha 16 - Radotín, kostel sv. Petra a Pavla - 6.9 km
Praha-Slivenec, kostel Všech svatých - 9.8 km
Praha 13 - Stodůlky, kostel sv. Jakuba Staršího - 12.1 km