Aktuality

3. neděle adventní – „Zaraduje se vyprahlá step“

Čtyři adventní neděle a k nim připojené týdny otevírají různá témata, která je dobré znát, chceme-li porozumět slavnosti Narození Páně. Příchod mesiáše byla po staletí očekávaná událost, na kterou upozorňovali proroci. Ti popisují, jak radostnou změnou příchod Krále králů bude. Tak prorok Izaiáš píše: „Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť…“

Tato radost prostupuje celou třetí nedělí adventní, a proto je také během liturgie této neděle dovoleno použít pro ornáty růžovou barvu jako znamení svítající naděje na záchranu. Také Ježíšův současník Jan Křtitel, který vystoupil dříve, než Ježíš začal veřejně hlásat evangelium, upozorňuje na příchod mesiáše a volá všechny k obrácení. Pod tíhou slov Jana Křtitele lidé nacházeli odvahu zvednout hlavu a podívat kousek dál nad obzor vlastních starostí či zahleděnosti do sebe.

Advent ale není jen otázkou dávné minulosti, kdy se narodil Ježíš Kristus či vystoupil Jan Křtitel. Křesťané si v tento čas připomínají, že Kristus vstupuje do dějin stále a navíc očekávají „poslední den“, ve kterém se na konci věků postaví nad světem jako vítěz nad zlem. Tehdy odsoudí nespravedlivé a pozve spravedlivé, aby zakoušeli plnost blízkosti Boží dobroty.

Třetí neděle adventní je plná radostného očekávání. Nejde jen o dárečky a atmosféru Štědrého dne. Bůh přijde a zachrání nás, když se Křtitelova výzva k obrácení dotkne také našeho života.