Aktuality

4. adventní neděle – Bůh blízký člověku

Ke slavnostnímu dni Božího hodu vánočního zbývá přesně týden. Možná se zarazíte, že Štědrý večer je již v sobotu, ale to je předvečer vlastní slavnosti Narození Páně! Tedy vstupujeme do posledního týdne příprav a očekávání, ve kterém se křesťané soustředí na to, co bezprostředně předcházelo narození mesiáše.

Ježíš je podle křesťanů vtělený Bůh. To znamená, že nekonečný Bůh se rozhodl stát se člověku nesmírně blízkým, což ale znamená velice omezit svoji moc a projít lidskou realitu stejně jako kterýkoli člověk. Nevstupuje do nejluxusnějších podmínek světa, ale do nejobyčejnější chudé rodiny.

Každá událost vztahující se ke Kristu bude znamením. Proto i začátek Ježíšova života má mnoho symbolického. Maminka Ježíše, Maria, je zasnoubena s Josefem. Ale Bůh chce na Marii ukázat velké věci zamýšlené se světem. Proto i ona zakusí Boží moc. Ještě dříve, než vstoupí do manželství, přichází k ní anděl Boží a dává ji milost zázračného početí mesiáše. Maria moc andělovu poselství nerozumí, ale pokorně se svěří do moci Boží. Josef se také od anděla dozví, jak se věci mají. Proto Marii nevyžene (jak bylo běžné v případě početí dítěte před svatbou!), ale rozhodne se matku i počaté dítě přijmout k sobě.

Poslední adventní neděle rozehrává mnoho událostí, které s narozením Ježíše souvisí. Křesťané žasnou nad drobnými, před „velkým“ světem nenápadnými okamžiky. Patří k nim zázračné početí a podivuhodné narození Jana Křtitele. Stejně jako zmíněné početí Ježíše. Ale ani rodiče Jana ani Josef s Marií nemají žádnou výjimku z běžných starostí světa. Proto se musí Josef s Marií vydat na dlouhou cestu kvůli státnímu nařízení o soupisu obyvatel. Bůh však i v těchto událostech nepřestal být Pánem situace. Ví, kam míří…