Aktuality

Nejkrásnější pražské betlémy

V prosincovém vydání časopisu Xantypa se představují některé jesličky z pražských kostelů, které se v letošním roce zapojily do projektu Betlémy 2016. Ten je součástí projektu Křesťanské Vánoce, konající se po celé České republice. Článek si můžete přečíst na webových stránkách tohoto časopisu.

betlém v kostele sv. Františka z Assisi, Praha 1 - Staré město (foto Jan Roda)