Aktuality

Tříkrálová sbírka na Jižní Moravě

V rocepodpis_TKS2017 2016 bylo podpořeno: právní pomoc obětem trestných činů na Blanensku, charitní šatníky pro sociálně slabé na Břeclavsku, instalace požárních hlásičů do Chráněného bydlení sv. Anežky v Brně pro seniory a lidi s chronickým zdravotním postižením, nákup pozemku pro stavbu Noclehárny a Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Hodoníně, projekt Maringotka klubu Vata pro děti a mládež v Židlochovicích, dofinancování projektu na zkvalitnění ošetřovatelské služby na Tišnovsku, nákup osobního auta pro pečovatelskou službu na Třebíčsku, náklady na přípravu a distribuci polévky pro lidi bez domova ve Znojmě, nákup osobního auta pro Osobní asistenci lidem se zdravotním postižením na Žďársku. V Jihlavě dokončují projekt nového Centra sociálních služeb.

„Tříkrálová sbírka je především o setkáních lidí dobré vůle. Je spojením tradice a dobročinnosti. Doufáme, že jí mnozí opět otevřou nejen dveře, ale i svá srdce,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Záměry využití v roce 2017 naleznete: http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/zamery-pro-sbirku-2017/

Výběr doprovodných akcí:

  1. 1. 2017, 15.00 hod. – požehnání tříkrálovým koledníkům v katedrále na Petrově
  2. 1. 2017, 10.00 hod. – koledování TS ČT Brno, 13.00 hod. rektorát Masarykovy univerzity
  3. 1. 2017, 8.00 hod. – koledování Biskupství brněnské, 11.00 hod. Ú JmK, 14.00 hod. Veřejný ochránce práv
  4. 1. 2017, 16.00 hod. – Tříkrálový průvod na koních a s velbloudy od Petrova k živému Betlému u kostela sv. Tomáše. Zpěv: Musica Felix a studenti ze Schola BiGy Brno.

Charita Blansko, 8. 1. 2017, 18.00 hod. – divadelní představení Dívčí válka, Sokolovna Boskovice

Charita Břeclav, 6. 1. 2017, 15.30 hod. – Tříkrálový průvod s velbloudy, od Pěší zóny ke KD Delta Břeclav

Charita Hodonín, 4. 1. 2017, 14.00 hod. – Tříkrálový průvod s velbloudy, Národní třída Hodonín

Charita Jihlava,  6. 1. 2017, 16.30 hod. – Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava, kostel, sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Charita Tišnov, 8. 1. 2017, 15.00 hod. – oratorium MESIÁŠ, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lomnici

Charita Třebíč, 5. 1. 2017, 14.00 hod. – Tříkrálové odpoledne s živým Betlémem, Karlovo nám. v Třebíči

Charita Znojmo, 20. 1. 2017, 19.00 hod. – Tříkrálový koncert, kostel sv. Jana Křtitele na Masarykově nám. ve Znojmě

Charita Žďár n. S., 15. 1. 2017, 17.00 hod. – Tříkrálový koncert, kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

 8. ledna 2017 v 18.00 hod. živě z Městského divadla Brno na ČT 1, Tříkrálový koncert: Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily, LENNY, Spirituál kvintet, SLZA a Boni Pueri. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský.

(převzato z www.trikralovasbirka.cz)