Aktuality

Nejhezčí betlémská postavička

I v loňském roce proběhl v Praze projekt Betlémy. Pastorační středisko Arcibiskupství pražského při této příležitosti vyhlásilo vánoční dětskou výtvarnou soutěž „Nejhezčí betlémská postavička“, při níž se děti do patnácti let mohly inspirovat shlédnutými betlémy v pražských kostelích, svými vlastními domácími betlémy, nebo jen svou fantazií.

Ve všech třech soutěžních kategoriích se sešlo množství velmi pěkných a zajímavých obrázků, z nichž bylo i pro porotu těžké vybrat skutečně nejlepší dílko. Nejčastějšími motivy byli jak mudrci a Svatá Rodina, tak i andělé či ovečky. Porota všechny obrázky pečlivě posoudila a v každé kategorii se nejlepším mladým výtvarníkům dostalo za jejich díla náležitého ocenění – obdrželi pamětní list a pěknou knížku.