Aktuality

Přípravy programu Křesťanský advent a Vánoce 2017 v brněnské diecézi

Pozdní podzim s podmanivou atmosférou dlouhých večerů připomíná blížící se adventní čas. Specifické kouzlo adventu a Vánoc každoročně dotváří i mnoho zajímavých příležitostí k jejich plnějšímu prožívání.

Pestrou programovou nabídku adventních a vánočních programů ve farnostech, sborech, modlitebnách a dalších křesťanských společenstvích prináší v brněnské diecézi letoš již pošesté projekt Křesťanský advent a Vánoce 2017. V těchto dnech probíhají poslední přípravy. Na webových stránkách www.krestanskevanoce.cz zveřejnilo nabídku adventních a vánočních akcí již více než 60 míst. V nadcházejících dnech zve tento web zejména na zahájení adventní doby, bohoslužby s žehnáním adventních věnců, starobylé roráty za světla svící, duchovní obnovy, adventní koncerty, roráty a mikulášské besídky.

K hlubšímu prožití adventu vydalo Pastorační středisko brněnské diecéze tradiční brožurku Průvodce adventem s tématickými texty navazujícími  na liturgická čtení jednotlivých adventních dní. Celý náklad 15000 ks je již rozebrán a distribuován v mnohých farnostech na Moravě i v Čechách.  Pro všechny uživatele mobilních zařízení s operačním systémem Android je k dispozici též elektronická verze tohoto průvodce.

V tisku je i tradiční informační brožurka Křesťanský advent a Vánoce 2017, která bude v nejbližších dnech k dispozici nejen v zapojených místech, ale i na informačních centrech, ve volnočasových a kulturních zařízeních, dále ve školách, knihovnách a v řadě dalších míst.