Aktuality

Pozvání na roráty

Roráty, původně adventní sobotní mše svaté ke cti Panny Marie z doby Karla IV., bývají  doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (např. známá vstupní antifona 'Ejhle, Hospodin přijde'  z r. 1364). Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).
Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.
Dnes se rorátní bohoslužby konají většinou v časných ranních hodinách, mnohdy začínají průvodem s lampičkami či svícemi a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí.