Aktuality

Kdo byl svatý Mikuláš

Štědrost, která je charakteristická pro svatého Mikuláše, vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, který se rozhodl prodat své dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec mohl nejen splatit dluhy, ale ještě zbylo i na věno. Z této legendy vychází i typické zobrazování sv. Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize.

Sv. Mikuláš (St. Nicolaus) naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v dalších zemích. Ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou však ve střední Evropě nedošlo. V české tradici se mikulášská nadílka konala vždy v předvečer světcova svátku. U nás o tom pojednávají nejstarší zápisy již ze 14. století. Jinde, např. v některých oblastech Slovenska, se Mikulášova štědrost připomíná přesně v den jeho památky, 6. 12., v ranních i večerních hodinách.

Sv. Mikuláš je hlavním patronem českobudějovické diecéze, kde je mu též zasvěcen katedrální chrám. V brněnské diecézi je spolupatronem baziliky minor ve Žďáře nad Sázavou, zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláši.                                          Zdroj: www.tisk.cirkev.cz