Aktuality

Průvod světla v Brně

Tradici světelného průvodu o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, založil v Jubilejním roce 2000 brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Učení o neposkvrněném početí Panny Marie vyhlásil papež Pius IX. za článek víry 8. 12. 1854. Tato nauka říká, že Matka Boží Maria byla v okamžiku svého početí zvláštní Boží milostí uchráněna dědičného hříchu.                                                                                                                    Zdroj: www.biskupstvi.cz