Aktuality

Je to tady!

Čtvrtá adventní neděle je letos současně Štědrý den. Právě večer 24. prosince vše vypukne a měsíc příprav dosáhne svého naplnění.

Asi každý, kdo zažil sílu atmosféry Vánoc – společenství rodiny, rozzářené dětské oči při rozbalování dárků, tmu prozářenou vánočním stromkem či vůni jesliček uprostřed zešeřelého kostela jen tak neztratí velikost tohoto večera.

I když jsme starší a maminky jsou již staré dámy či dokonce už odešly na věčnost a podobně ze silných a úžasných tatínků se stali postarší pánové klimbající v křesle, stejně mnoho z dětství si neseme po celý život sebou a vracíme se k tomu. Tyto vzpomínky, ale i další hluboko uložené skutečnosti jako je domov, bezpečí a jistota vytvářejí naše vlastní já. Jistě lze mluvit o sentimentu, avšak člověk není jen stroj s rozumovým procesorem, který zpracovává informace. Jsme naštěstí mnohem víc. Máme i srdce.

Slavíme příběh Vánoc, kdy se narodí maličké dítě v naprosto bezvýchodné situaci poutníkům, kteří museli z příkazu panovníka putovat desítky kilometrů pěšky a to v situaci, kdy se blížil termín porodu mladé maminky. Očekávané miminko se narodí nikoli v sterilním prostředí nemocnice, ale v nouzovém přístřešku stáje pro zvířata, protože nikdo nebyl schopen nebo ochoten pomoci mladé rodině… Příběh Vánoc však není jen ustrnutím nad nouzí chudých, ale ukázkou Božích zázraků. Neodstranily nouzi chudých, ale pomohly ji zvládnout a překonat. Bůh je na straně těch, kterým jde o dobrou věc, i když jiní házejí klacky pod nohy. Slavíme nesmírnou naději, kterou Bůh vnáší do našeho světa. Slavíme vítězství života, ač je zranitelný a křehký.

Boží vítězství nemusí být jen otázkou dávného příběhu Vánoc. Bůh jedná stejně mocně i dnes a vstupuje do lidských příběhů, aby pomohl všem, kdo ho hledají, kdo nespoléhají pouze na sebe a na své taktiky, moc a bohatství.

Požehnané Vánoce!

Michal Němeček