Aktuality

Žehnání vína na svátek sv. Jana evangelisty 27. prosince

Žehnání a podávání „svatojánského vína“ na Svátek apoštola a evangelisty Jana souvisí s pohanským zvykem (Řeků, Římanů, Germánů) připíjet si na počest bohů. U Germánů byl pro to zvláštní výraz – „pít lásku“, „Minne trinken“, tj. pít v milující připomínce. Po christianizaci se tento zvyk změnil v pití ke cti určitých svatých, např. Michaela, Štěpána, Jana Křtitele, Martina z Tours a dalších. „Svatojánská láska“ dosáhla obzvláštního významu a trvání, zejména když se vytvořilo církevní žehnání a podávání svatojánského vína (Bibe amorem sancti Ioannis – Napij se lásky sv. Jana), jistě i s ohledem na zmiňovanou legendu o světcově pití otráveného vína. Sv. Janu Evangelistovi je, spolu s Janem Křtitelem, zasvěcen např. minoritský kostel sv. Janů v Brně.

Více informací o bohoslužbách s žehnáním vína na:  www.krestanskevanoce.cz/programy