Aktuality

Svátek Svaté rodiny a obnova manželských slibů

Již tradičně v neděli po slavnosti Narození Páně slaví církev svátek Svaté rodiny, Josefa, Marie a Ježíše. Uctívání Svaté rodiny se rozšířilo v 19. století zejména v Kanadě a odtud po celém světě.

Nazaretská rodina může být i dnešním rodinám praktickým vzorem vzájemné lásky, věrnosti a pevné víry.

Jednou z možností k obnově manželských slibů je také poutní mše svatá v 8.00 v kostele Svaté rodiny v Brně 31. 12. 2017 v 8:00 nebo slavnostní bohoslužby v kapli Svaté Rodiny v Brně-Kohoutovicích 31. 12. 2017 v 7:30 a v 10:30.
Mnoho dalších možnosti k návštěvě mše svaté spojené s obnovou manželských slibů najdete v nabídce programů.