Aktuality

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě již poosmnácté

Zapojit se do Tříkrálové sbírky bude možné též i ve stáncích, které budou rozmístěny na nejfrekventovanějších místech v centrech měst brněnské diecéze; do sbírky lze přispět též formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo zaslat svůj dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výtěžek sbírky bude využit na charitní projekty v brněnské diecézi, např.: na nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do Noclehárny pro muže v Blansku, na rekonstrukci budovy pro služby Celsuz lidem dlouhodobě nezaměstnaným nebo lidem s duševním onemocněním v Brně, na Dobrovolnické centrum Oblastní charity Břeclav, na výstavbu Noclehárny a Denního centra pro lidi bez domova v Hodoníně, na rekonstrukci budovy pro služby lidem se sociálním znevýhodněním v Jihlavě, na vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa v Rajhradě, na nákup osobního auta pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu na Tišnovsku, pro rozšíření zázemí pro domácí hospicovou nebo pečovatelskou službu na Třebíčsku, pro terénní sociální práci a úhradu školních obědů pro děti z chudých rodin na Znojemsku, na zabezpečení svozové služby pro uživatele se zdravotním postižením do denních stacionářů ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem.

Další plány na využití najdete v přehledu záměrů oblastních charit nebo na webu Tříkrálové sbírky pod odkazem Diecéze brněnská na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/

                                                                                           (převzato z www.trikralovasbirka.cz)