Aktuality

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně, kterým vánoční doba končí, je možná trochu nesrozumitelný. Přináší otázky: proč Jan křtil, když Ježíš zatím vůbec nepůsobil a křest tak ani nemohl ustanovit, a proč se nechává křtít i Ježíš? Smysl může poodhalit umístění připomínky této události na konec vánoční doby. Jan při svém působení vyzýval ke změně života. Všichni lidé, co za ním přicházeli, dali ve chvíli, kdy podstoupili jeho křest, najevo, že jsou hříšníci, kteří touží po nápravě. A Ježíš, tím, že se také nechává od Jana křtít, i když to vůbec není potřeba, ukazuje, že touží být v jedné rovině jako ostatní lidé a ozřejmuje tak i smysl svého příchodu na tento svět - nabídnout lidstvu záchranu ze zla a hříchu.

Vánoce jsou oslavou, vzájemným obdarováním a oceněním mezilidských vztahů a lásky. Křesťanské Vánoce pak kromě lásky mezi lidmi chtějí přiblížit a oslavit i tu nejdokonalejší lásku, kdy Bůh se v Ježíši stal člověkem. A tato oslava je pak delší než jen jeden večer či dva dny a zahrnuje několik týdnů s více svátky.

                                                                                                    Zdroj:  www.christnet.eu