Přihlášení do projektu Křesťanské Vánoce 2017

Je třeba

1. respektovat PRAVIDLA projektu - viz níže.

2. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku.

Kontakty na koordinátory, kteří obdrží přihlášky:

Brno Mgr. Marie Pospíšilová pospisilova@biskupstvi.cz
České Budějovice    
Hradec Králové    
Litoměřice Ing. Kristýna Solničková, MBA solnickova@dltm.cz 
Olomouc    
Ostrava-Opava Lucie Wzatková lwzatkova@doo.cz
Plzeň    
Praha Zuzana Kakušková Zuzana.Kakuskova@apha.cz
 

Pravidla projektu Křesťanské Vánoce

Smysl projektu

Křesťanské VánoceZákladní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.

Principy

Ekumenicky
Představení křesťanských Vánoc umožní spolu s katolickou církví křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví.

Dobrovolně
Přiblížení Vánoc široké veřejnosti je založeno na dobrovolné spolupráci křesťanských farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství, která se mohou k akci připojit.

Zdarma
Betlémy, kostely a modlitebny lze navštívit bezplatně.

Koordinace

Přiblížení křesťanských Vánoc začíná adventní přípravou a vrcholí dobou Vánoc. Úkol zajistit koordinaci přijalo Biskupství brněnské a v součinnosti s křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci jednotným vizuálním stylem.