Program Adventu a Vánoc 2017

Rorátní bohoslužby

V kapli sv. Norberta, každý všední den adventní doby v českém jazyce se zpěvem rorátních písní z kancionálu, v soboty v latinském jazyce se zpěvem písně 128

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

• 04.12.2017 - 23.12.2017 | 06:30 - 07:15»»» Moje Vánoce

Informace o kostele:

WWW: www.farnostlouka.cz

GPS Loc: 48°50'28.861"N, 16°3'25.798"E

Kontaktní osoba: Lucie Kosíková Weissová

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě.

Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.