Brno-Lesná, Duchovní centrum

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Žehnání adventních věnců

03.12.2017 | 07:30 - 11:30

1. neděle adventní »»»

»»» Moje Vánoce

Adventní duchovní obnova

09.12.2017 | 08:00 - 12:00

vede P. Mgr. Jindřich Čoupek z Vranova nad Dyjí »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá 4. neděle adventní

24.12.2017 | 07:30 - 08:30
24.12.2017 | 09:00 - 10:00

9:00 přímý přenos Rádia Proglas »»»

»»» Moje Vánoce

Betlémské světlo

24.12.2017 | 07:00 - 10:30
24.12.2017 | 15:00 - 17:00

»»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá - Boží hod vánoční

25.12.2017 | 07:30 - 08:30
25.12.2017 | 09:00 - 10:00
25.12.2017 | 10:30 - 11:30

»»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá - sv. Štěpán

26.12.2017 | 09:00 - 10:00
26.12.2017 | 10:30 - 11:30

»»»

»»» Moje Vánoce

Jesličková pobožnost

26.12.2017 | 15:30 - 16:30

Zpívání koled a recitace dětí u Jesliček »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá (DPS)

29.12.2017 | 16:00 - 17:00
05.01.2018 | 16:00 - 17:00

Kaple sv. Ludmily, Domov pro seniory Okružní »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá - svátek Sv. Rodiny

31.12.2017 | 07:30 - 08:30
31.12.2017 | 09:00 - 10:00
31.12.2017 | 10:30 - 11:30

Mše svatá s obnovou manželských slibů »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužba slova - sv. Silvestr

31.12.2017 | 16:00 - 17:00

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok, Te Deum a svátostné požehnání »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá - slavnost Panny Marie, Matky Boží

01.01.2018 | 07:30 - 08:30
01.01.2018 | 09:00 - 10:00
01.01.2018 | 10:30 - 11:30

Novoroční mše svatá »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá - slavnost Zjevení Páně (sv. Tří Králů)

07.01.2018 | 07:30 - 08:30
07.01.2018 | 09:00 - 10:00
07.01.2018 | 10:30 - 11:30

(slavnost přeložená z 6.1.) »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá - svátek Křtu Páně

08.01.2018 | 18:00 - 19:00

(svátek přeložený ze 7.1.) »»»

»»» Moje Vánoce

Karneval dětí

27.01.2018 | 15:30 - 00:00

Kde se schovávají rytíři? »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

25.12.2017 | 07:00 - 12:00
26.12.2017 | 08:30 - 12:00
31.12.2017 | 07:00 - 12:00
01.01.2018 | 07:00 - 12:00

Betlém v Duchovním centru Brno-Lesná je k vidění od roku 2007. V tomto roce ho pro věřící z Lesné vytvořily a darovaly děti z keramického kroužku v Salesiánském středisku mládeže v Brně-Žabovřeskách. Můžeme zde nalézt zajímavě vytvořené figurky zvířátek – zejména ovečky, ale i oslíka či koníčka. Také ostatní postavičky - Svatá Rodina či příchozí koledníci, jsou velmi zdařilé. Je nutné říci, že místní si tohoto daru velice považují a rádi připomínají, že jejich betlém může být inspirací i pro další šikovné ruce v okolních farnostech.

Informace o kostele:

Brněnské sídliště Lesná v severní části města Brna patří se svými asi 25 000 obyvateli mezi nejstarší (70. léta minulého století) ale i nejhezčí brněnská sídliště na tehdejší dobu s velmi dobrým občanským vybavením. Chybělo zde ovšem duchovní zázemí pro tehdejší převážně mladé obyvatele tohoto nového sídliště. To se mělo změnit v letech 1968 a 1969, kdy si většina obyvatel Lesné podle průzkumu přála postavit kostel na tomto krásném území. Žel Bohu, především vinou drtivé normalizace tento záměr nebyl po dobu 20 let realizován.
Teprve po změně režimu byla myšlenka stavby nového sakrálního prostoru oživena a díky mnoha nadšencům, jejich obětavosti, nemalým darům i velkým půjčkám a účinné podpoře církevních činitelů bylo v roce 2004 dostavěno, otevřeno a posvěceno Duchovní centrum blahoslavené Marie Restituty (rodačky z Husovic - Heleny Kafkové) a ctihodného otce P. Martina Středy (známého svou velikou zásluhou o vítězství obránců Brna nad obrovskou švédskou přesilou 15. srpna 1645, kdy bylo město obléháno a ničeno už od 3. května 1645).
Většina katolíků z Lesné a blízkého okolí tak má nyní uprostřed sídliště strohou sakrální stavbu coby víceúčelové zařízení pro své duchovní i kulturní potřeby, které se s příchodem nového duchovního správce P. Pavla Hověze , pastorační asistentky a trvalého jáhna začaly ještě více rozvíjet. V roce 2005 pak otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle zde oficiálně ustanovil novou římskokatolickou farnost se všemi právy i povinnostmi, pravidelnými bohoslužbami a četnými duchovními, kulturními i společenskými aktivitami.
Velkým snem i cílem několika tisíc farníků z Lesné, blízkého i vzdáleného okolí a mnohých věřících z celé naší vlasti i ze zahraničí, štědrostí neznámých dárců i některých sponzorů je velká snaha toto Duchovní centrum rozšířit (nestačí již dnešním potřebám farníků) a přebudovat na moderní důstojný Boží stánek s vlastním duchovním prostorem pro každodenní bohoslužby a církevní obřady. To ovšem vyžaduje značné finanční prostředky a o jejich získání se vlastními nápaditými aktivitami snaží především duchovní správce s dobrovolným týmem farních spolupracovníků. Velmi brzy se tak součástí farního života stala nejrůznější setkání, návštěvy poutních míst, tábory pro děti, koncerty, divadelní představení, pomoc starým a opuštěným občanům atd. Řadu námětů pro péči o své farníky otec Pavel čerpá ze svého několikaletého působení v Německu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25. 11. 2017):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, (1x za 14 dní s doprovodem kytar)
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, ve školním roce, každý týden, (mše svatá pro děti, rodiny a mládež)

www.volny.cz/dcbl/

Adresa kostela: Nezvalova 13

GPS 49°13'31.612"N, 16°37'25.406"E

Návaznost na dopravu:

Tramvaje č. 9, 11 - konečná zastávka Lesná - Čertova rokle
Autobusy č. 44, 53, 57, 81, 84, 92, 93 - Halasovo náměstí

 

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno-Lesná, kaple sv. Ludmily v Domově pro seniory - 0.9 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.5 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 1.9 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.4 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 2.8 km
Brno-Obřany, kostel sv. Václava - 2.9 km
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice - 2.9 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 3.1 km
Brno-Soběšice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - klarisky - 3.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.3 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 3.3 km
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 3.3 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 3.4 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 3.4 km
Brno, kostel sv. Janů - 3.5 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 3.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 3.6 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 3.6 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 3.7 km