Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Setkání se sv. Mikulášem

05.12.2017 | 17:00 - 00:00

pro malé i velké v kostele »»»

»»» Moje Vánoce

Večer chval

16.12.2017 | 20:45 - 00:00

»»»

»»» Moje Vánoce

Svátost smíření v kostele před Vánocemi

21.12.2017 - 22.12.2017 | 00:00 - 00:00

21.12. a 22.12. 9:00-11:00, 15:00-17:50 »»»

»»» Moje Vánoce

Betlémské světlo

24.12.2017 - 25.12.2017 | 00:00 - 00:00

24.12. před půlnoční v 24:00; 25.12. dopoledne »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá 4. NE adventní

24.12.2017 | 08:00 - 00:00

24.12. ráno v 8:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Půlnoční mše sv.

24.12.2017 | 24:00 - 01:30

J.J.Ryba: Česká mše vánoční v podání chrámového sboru a orchestru »»»

»»» Moje Vánoce

Hod Boží vánoční

25.12.2017 | 08:00 - 18:00

mše svaté v 8:00, 10:00 a 18:00; v 10:00 zazní České vánoční pastorely, účinkuje chrámový sbor a orchestr »»»

»»» Moje Vánoce

Svátek sv. Štěpána

26.12.2017 | 08:00 - 10:00

mše sv. v 8:00 a 10:00; v 10:00 vánoční skladby v podání sboru mládeže  »»»

»»» Moje Vánoce

Děkovná silvestrovská adorace

31.12.2017 | 23:00 - 00:00

na závěr mše svatá v čase příchodu Nového roku »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá na začátek Nového roku

01.01.2018 | 00:00 - 00:00

31.12. v 24:00 v čase příchodu Nového roku »»»

»»» Moje Vánoce

Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží

01.01.2018 | 08:00 - 18:00

8:00,10:00, 18:00; při bohoslužbách obnova manželských slibů »»»

»»» Moje Vánoce

Slavnost Zjevení Páně

06.01.2018 | 08:00 - 00:00

mše sv. v 8:00 hod. »»»

»»» Moje Vánoce

Svátek Křtu Páně

07.01.2018 | 08:00 - 18:00

mše sv.v 8:00,10:00,18:00; v 10:00 účinkuje Schola brněnské mládeže  »»»

»»» Moje Vánoce

Tříkrálový podvečer

07.01.2018 | 16:30 - 17:25

Vstupné dobrovolné

tradiční zakončení vánoční doby - zpívá židenický chrámový sbor a sólisté za doprovodu orchestru »»»

»»» Moje Vánoce

Farní ples

13.01.2018 | 00:00 - 00:00

jídelna ZŠ Horníkova v Líšni »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

25.12.2017 - 01.01.2018 | 15:00 - 18:00

25.12.-1. 1. 15:00-18:00 

Betlém v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích pochází z roku 1938. Jeho autorem je malíř a řezbář Václav Andres,který vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Hynaise. Postavy betléma jsou přibližně 40 cm vysoké. Betlém je každoročně stavěn v kapli Panny Marie Bolestné, která se nachází v levé lodi kostela.

Informace o kostele:

Počátkem 20.století vyvolal růst počtu obyvatel na brněnských předměstích potřebu stavby nových kostelů. Židenice nebyly výjimkou.

V roce 1910 se na podnět tehdejšího katechety v Židenicích P.F.Hudce ustavil „Spolek pro stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově“ s cílem postavit kostel a zřídit samostatnou farnost. Spolek ve třech letech získal přes 1300 členů a již roku 1911 zakoupil za 95.000 Kčs komplex pozemků (tzv. Melionky) o rozloze 29.810 m2­. V roce 1914 dal vypracovat od architekta Vladimíra Fischera náčrtek stavby budoucího chrámu, ale pro první světovou válku byla stavba oddálena.

Dne 28.října 1928 byl posvěcen základní kámen budoucího kostela. V soutěži řešení byl vyhodnocen jako nejlepší návrh architekta Klaudia Madlmayra a v roce 1932 byla započata stavba kostela podle jeho plánů. Kostel byl posvěcen dne 27.října 1935 brněnským biskupem Dr.Josefem Kupkou.

Projektant Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Je orientována přibližně ve směru východ – západ s hlavním vstupem v západním průčelí. Hranolovitá věž (vysoká 46 metrů) s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela.Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď je dlouhá 33 m, široká 11,5 m a vysoká 16 m. Boční lodi jsou 4 m široké a 6,5 m vysoké. Kněžiště, které uzavírá apsida zaklenutá báňovou klenbou, obklopují z vnější strany sakristie, křestní kaple a depozitáře, v patře pak oratoře. V zadní části kostela, v prostoru pod věží, je kaple. Kostel pojme 1200 věřících, z toho 250 má možnost sedět v lavicích.

Vnitřní výtvarné řešení se provádělo postupně podle finančních možností . Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mj. bratři Heřman a Karel Kotrbovi, Petr Pištělka, Ludvík Kolek, Julius Pelikán, Václav Andres, Jan Vasilij Čermák a Karel Stádník.

Po dostavbě kostela a jeho vysvěcení byli duchovní správou pověřeni premonstráti, tehdy působící ve farnosti Brno-Zábrdovice, která byla „domovskou“ farností i pro Židenice. Samostatná farnost v Brně-Židenicích byla zřízena k 1. lednu 1953 a duchovní správou byli pověřeni diecézní kněží.

Územní rozsah farnosti dnes zahrnuje území Židenic, Juliánova a Vinohrad.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden

http://farnostzidenice.cz

Adresa kostela: Gajdošova

GPS 49°11'54.848"N, 16°38'46.495"E

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn na ulici Gajdošova u křižovatky s ulicí Hrozňatovou. Poblíž kostela je zastávka autobusových linek 44,84, 55, 58 a 75 (zastávka Gajdošova). V docházkové vzdálenosti jsou i zastávky tramvajových a trolejbusových linek na Staré osadě (linky 2, 3, 25, 26 a 27) a ulici Táborské (linka 9, zastávka Otakara Ševčíka).

Bezbariérový přístup do kostela je ze zadní strany z ulice Nopovy.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Veselý

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 0.8 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.8 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 2.2 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.2 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 2.9 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 3.3 km
Brno-Obřany, kostel sv. Václava - 3.3 km
Brno-Lesná, Duchovní centrum - 3.6 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 3.7 km
Brno, kostel sv. Janů - 3.8 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 3.8 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.9 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 3.9 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 4.1 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 4.1 km
Brno, kostel sv. Michala - 4.2 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 4.3 km
Brno-Lesná, kaple sv. Ludmily v Domově pro seniory - 4.5 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 4.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 4.6 km