Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Žehnání adventních věnců

03.12.2017 - 30.11.2017 | 07:30 - 18:30

adventní věnce budou žehnány při mši svaté v 7:30, 9:30 a 18:30 »»»

»»» Moje Vánoce

Dětské roráty

06.12.2017 - 20.12.2017 | 18:00 - 18:05

každou středu adventní doby jsou od 18:00 dětské roráty »»»

»»» Moje Vánoce

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření

16.12.2017 | 15:00 - 19:00

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu 16.12. od 15:00 hodin »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté 4. NE adventní

24.12.2017 | 07:30 - 09:30

24. 12. dopoledne: 7:30, 9:30 »»»

»»» Moje Vánoce

Betlémské světlo

24.12.2017 | 08:30 - 16:30

Betlémské světlo bude dostupné v sakristii po mši svaté. Přibližně od 8:30 do 9:00, od 10:30 do 11:00 a od 16:00 do 16:30. »»»

»»» Moje Vánoce

Dětská mše vánoční

24.12.2017 | 15:00 - 16:00

zazpívá dětský sbor Trojlístek »»»

»»» Moje Vánoce

Štědrovečerní bohoslužba

24.12.2017 | 22:00 - 00:00

mši doprovodí chrámový sbor »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužby na Hod Boží vánoční

25.12.2017 - 25.01.2018 | 07:30 - 18:30

7:30, 9:30, 18:30; při mši sv. v 9:30 zazpívá chrámový sbor »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté na svátek Svaté Rodiny

31.12.2017 | 07:30 - 09:30

31. 12. dopoledne: 7:30, 9:30 »»»

»»» Moje Vánoce

Novoroční bohoslužby

01.01.2018 | 07:30 - 18:30

7:30, 9:30, 18:30 »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

24.12.2017 | 16:00 - 16:30
25.12.2017 | 08:30 - 19:00
26.12.2017 | 08:30 - 09:20
31.12.2017 | 08:30 - 16:30
01.01.2018 | 08:30 - 19:00

Možnost navštívit betlém 25.12., 1.1. a neděle 8.30-9.20; 18.00-18.20; V ostatní dny doby vánoční po 25.12. - 30 minut přede mší svatou.            

Betlém v kostele, který patřil ke kartuziánskému klášteru, pochází z období kolem roku 1947. Je složen ze dvou souborů figur. Autorem větších dřevěných figur znázorňujících ústřední motiv je Jaroslav Vaněk, známý brněnský sochař a řezbář. Druhý soubor tvoří menší dřevěné figurky, které znázorňují postavy pastýřů a betlémských obyvatel.  Betlém je vždy ve vánoční době umístěn v přední části kostela před obětním stolem. Zadní část tvoří stylizované pozadí s betlémskými hradbami, kde jsou umístěny menší figurky. V přední části je prostor pro přístřešek Svaté rodiny. Všechny dřevěné vyřezávané figury jsou barevně kolorovány.

»»» Moje Vánoce

Možnosti návštěvy betléma ve vánoční době

24.12.2017 - 07.01.2018 | 08:30 - 00:00

25.12., 1.1., neděle 8.30-9.20;18.00-18.20; V ostatní dny doby vánoční po 25.12. - 30 minut přede mší svatou.  

Možnost navštívit betlém 25.12., 1.1. a neděle 8.30-9.20; 18.00-18.20; V ostatní dny doby vánoční po 25.12. - 30 minut přede mší svatou.            

Betlém v kostele, který patřil ke kartuziánskému klášteru, pochází z období kolem roku 1947. Je složen ze dvou souborů figur. Autorem větších dřevěných figur znázorňujících ústřední motiv je Jaroslav Vaněk, známý brněnský sochař a řezbář. Druhý soubor tvoří menší dřevěné figurky, které znázorňují postavy pastýřů a betlémských obyvatel.  Betlém je vždy ve vánoční době umístěn v přední části kostela před obětním stolem. Zadní část tvoří stylizované pozadí s betlémskými hradbami, kde jsou umístěny menší figurky. V přední části je prostor pro přístřešek Svaté rodiny. Všechny dřevěné vyřezávané figury jsou barevně kolorovány.

Informace o kostele:

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, oděnou však v 2. polovině 18. století do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurováno 10 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování posledních dvou obrazů apoštolů. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 8. 2017):

Po
9:30
, celý rok, každý týden, DD Kociánka
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

https://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS 49°13'38.119"N, 16°35'46.848"E

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Kontaktní osoba: Josef Řídký

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 2.2 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 2.3 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 2.5 km
Brno, kostel Svaté Rodiny - 2.7 km
Brno-Lesná, kaple sv. Ludmily v Domově pro seniory - 2.7 km
Brno-Řečkovice, kostel sv. Vavřince - 2.9 km
Brno-Lesná, Duchovní centrum - 2.9 km
Brno, kostel sv. Augustina - 3.0 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 3.1 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 3.1 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 3.2 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 3.4 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.4 km
Brno, Betlémský kostel - 3.6 km
Brno, kostel sv. Michala - 3.6 km
Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 3.6 km
Brno, kostel sv. Janů - 3.7 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 3.9 km