Brno, kostel J. A. Komenského

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Adventní hudební nešpory, Petr Eben: Adventní mše

03.12.2017 | 19:30 - 21:00

Vstupné dobrovolné

Dětský sbor Brno, Petr Eben - Adventní mše - Missaadventuset quadragesimae, Biblické zamyšlení - Štepán Hájek »»»

»»» Moje Vánoce

Půlnoční bohoslužby na Štědrý večer v Červeném kostele

24.12.2017 | 23:00 - 00:30

Půlnoční bohoslužby, pěvecký sbor »»»

»»» Moje Vánoce

Vánoční bohoslužba v Červeném kostele

25.12.2017 | 10:00 - 11:30

Bohoslužba s vysluhováním večeře Páně »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužba na závěr roku v Červeném kostele

31.12.2017 | 17:00 - 18:00

Bohoslužba na závěr roku »»»

»»» Moje Vánoce

Novoroční bohoslužba v Červeném kostele

01.01.2018 | 10:00 - 11:30

Novoroční bohoslužba s vysluhováním večeře Páně »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužba v Červeném kostele

07.01.2018 | 10:00 - 11:30

Bohoslužba s vystoupením pěveckého sboru  »»»

Informace o betlému:

Betlém ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Červený kostel „Červený kostel“, který tvoří jednu z brněnských dominant, byl postaven v letech 1863-1867 podle návrhu vídeňského architekta H. Ferstla. Sloužil členům německého luterského sboru a nesl název Christuskirche - Kristův chrám. Patřila k němu i základní církevní škola (nynější sborový dům, Opletalova 6), kde působila řada významných osobností. Dnes jsou tu naše sborové místnosti a farní kancelář a od roku 1990 zde působí také Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociálně právní.

Trojlodní kostel s neobvyklou tribunou v závěru apsidy je postaven ve stylu severoněmecké gotiky. Je dlouhý 45 m. Mohutná věž ční do výšky 51m. Z vnitřního vybavení je vzácná mramorová kazatelna se symboly čtyř evangelistů, oltář a křtitelnice. Varhany firmy Rieger jsou z roku 1887. V sakristii je ozdobná pamětní deska prvního německého kazatele. Červený kostel byl ve své době jedním z největších evangelických kostelů v katolických zemích.

Červený kostel

Přízemí sborového domu Opletalova 6 v bezprostřední blízkosti kostela prošlo v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, která vytvořila Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Brně I nezbytné sborové zázemí. Téměř každý den během týdne zde probíhají různorodé sborové aktivity, takže si každý může vybrat podle svého zájmu, věku a časových možností. Dětem je určen předškolní klub Ovečky a biblická hodina v úterý v 17.00, mládež se schází ve středu v 18.00 a dospělým jsou určeny sborové rozhovory na témata důležitá pro jejich duchovní růst v pondělí v 19:00. Středeční Kavárnička je určena nejstarším členům sboru. Klub otevřených dveří slouží maminkám s dětmi ve čtvrtek v 10:00. K výkladům biblických textů se scházíme ve čtvrtek odpoledne v 17:00 a zkoušky pěveckého sboru Cantate Domino jsou každý pátek v 18:30. Za všechny tyto příležitosti k setkávání a duchovnímu růstu jsme vděčni.

Máme radost, že během loňského roku do našeho sboru přibylo 30 nových členů. Mezi pokřtěnými bylo také 5 dospělých a dalších 9 bratří a sester, kteří do naší církve přišli díky kursům Alfa a Beta, které náš sbor pořádá pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o tom, co pro nás Bůh z lásky udělal a dělá. V nových prostorách probíhají také rodinné neděle se společným obědem, v květnu Skautské bohoslužby a několikrát do roka rockové bohoslužby, při kterých nás na kytary a bicí doprovází mládež.

Již několik let se v prostorách kostela J.A. Komenského konají první neděli v měsíci Hudební nešpory, při kterých vystupují přední hudební interpreti a výtěžek je věnován pro potřeby konkrétní nestátní organizace, která se věnuje sociální práci. Náš sbor je také jedním z pěti spolupracujících sborů střediska Diakonie v Brně na Hrnčířské ulici, které slouží starým a jinak potřebným lidem. Sbor se aktivně podílí na organizování ekumenických bohoslužeb se společným slavením památky večeře Páně, podle zvyku té církve, v jejichž prostorách se bohoslužby právě konají.

Každou neděli připravuje náš sbor bohoslužby také v kostele na Pellicově a to v 8.30 hod. Během letních prázdnin bývají pouze jedny bohoslužby a to v Kostele J.A.Komenského v 9.00 hod.

Sbor rovněž organizuje letní pobyty a dovolené ve středisku biblických kursů Blažkov u Dolní Rozsíčky na Vysočině. Tyto pobyty v příjemném prostředí jsou příležitost pro každého, kdo má zájem navázat nová přátelství.

 

Srdečně Vás zveme do našeho společenství!

Českobratrská církev evangelická
Farní sbor Brno I, Opletalova 6

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 11. 2017):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, čerenec - srpen v 9h

http://www.cervenykostel.cz

Adresa kostela: Komenského náměstí

GPS 49°11'51.698''N, 16°36'11.763''E

Návaznost na dopravu:

Kostel J.A.Komenského se nachází na Joštove ulici v místech, kde do ní ústí ulice Husova, v blízkosti zastávek MHD Česká a Komenského nám. (tramvaj č. 3, 4, 11, 12, 13 a trolejbusy č. 38 a 39). V okolí kostela lze také snadno parkovat.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Gruber

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, Betlémský kostel - 0.5 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.5 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.6 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 0.6 km
Brno, kostel Svaté Rodiny - 0.7 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.7 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.8 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 0.8 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.9 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.9 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 1.0 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 1.0 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 1.1 km
Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 1.1 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 1.5 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.8 km
Brno, kostel sv. Augustina - 2.4 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.8 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.8 km