Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Adventní roráty při svíčkách

07.12.2017 - 21.12.2017 | 06:00 - 00:00

čtvrtky 7.12.,14.12.,21.12. v 6:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté 4. NE adventní

24.12.2017 | 07:30 - 12:15

v 7:30, 10:00, 12:15 (anglická)  »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté o slavnosti Narození Páně

25.12.2017 | 07:30 - 12:15

slavnostní mše sv. 7:30, 10:00, 12:15  »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužby na svátek sv. Štěpána

26.12.2017 | 07:30 - 10:00

mše sv. v 7:30 a 10:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Vánoční koncert - Česká mše vánoční

26.12.2017 | 19:30 - 00:00

účinkuje Beseda brněnská, při koncertě bude požehnáno její nové CD »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužby na Svátek Sv. Rodiny

31.12.2017 | 07:30 - 10:00

31.12. dopoledne mše sv.: 7:30, 10:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží

01.01.2018 | 07:30 - 21:00

nedělní pořad: mše sv. 7:30, 10:00, 12:15 (anglická), 21:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svatá na závěr Brněnských Vánoc

07.01.2018 | 21:00 - 00:00

zazní Česká mše vánoční  »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

25.12.2017 | 09:30 - 17:00

25.12. 9:30-17:00; 26.12. 9:30-11:30; Po–So 11:30-13:00  

Historie: Po náletu v listopadu roku 1944 byl jezuitský kostel včetně jeho umělecké výzdoby a vybavení velmi silně poškozen a následně v letech 1945-52 rekonstruován. Současný betlém tedy pochází z doby brzy po válce. Od 90. let 20. století spravuje kostel Nanebevzetí Panny Marie opět jezuitský řád. Popis: Betlém je tvořen dekorativním pozadím, které je doplněno malovaným obrazem znázorňujícím krajinu kolem Betléma. Sádrové figury darovali jednotliví farníci a představují Svatou rodinu, pastýře a Tři krále. Původně byl součástí betléma větší počet figur, některé však byly v minulých letech odcizeny.

Informace o kostele:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 11. 2017):

Po
12:15
, celý rok, každý týden
19:00
, ve školním roce, každý týden, studentská
Út
12:15
, celý rok, každý týden
St
6:00
, v době adventní, každý týden
7:30
, ve školním roce, každý týden, studentská, kromě adventu
12:15
, celý rok, každý týden
19:00
, ve školním roce, každý týden, studentská (říjen - květen)
Čt
12:15
, celý rok, každý týden
12:15
, celý rok, každý týden
So
12:15
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
12:15
, celý rok, každý týden, anglicky
21:00
, celý rok, každý týden

www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS Loc: 49°11'48.328"N, 16°36'36.288"E

Kontaktní osoba: Jana Riegrová

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.2 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.3 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.3 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.5 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.5 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.5 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.7 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.7 km
Brno, Betlémský kostel - 0.9 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 1.0 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.1 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 1.2 km
Brno, kostel Svaté Rodiny - 1.4 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 1.5 km
Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 1.7 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 1.9 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 2.0 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.2 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.2 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 2.6 km