Brno, kostel sv. Janů

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Adventní nedělní mše svaté s rorátními zpěvy

03.12.2017 - 24.12.2017 | 07:30 - 09:00

adventní neděle 3. 12., 10.12., 17.12. a 24.12. v 7:30 a 9:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Mše sv. 1. NE adventní s žehnáním adventních věnců

03.12.2017 | 07:30 - 15:30

během všech mší sv.: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30 »»»

»»» Moje Vánoce

Adventní nedělní mše svaté

03.12.2017 | 07:30 - 18:00

nedělní pořad: 7:30,9:00,10:30 pro děti,15:30,18:00 1xměs. polsky »»»

»»» Moje Vánoce

Rorátní mše svaté

04.12.2017 - 23.12.2017 | 06:30 - 08:00

PO-PA 6.30; SO 8.00 »»»

»»» Moje Vánoce

Roráty pro děti

08.12.2017 - 22.12.2017 | 17:00 - 00:00

adventní pátky: 8.12., 15.12., 22.12. v 17:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Adventní duchovní obnova s P. Antonello Caceddu z Brazílie

09.12.2017 - 10.12.2017 | 11:00 - 18:30

9.12. 11:00-18:30; 10.12. 14:00-18:30 (více: www.minorite.cz) »»»

»»» Moje Vánoce

Betlémské světlo

22.12.2017 - 25.12.2017 | 09:00 - 17:00

22.-25.12. 9:00-17:00  »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté 4. NE adventní

24.12.2017 | 07:30 - 09:00

7:30, 9:00 »»»

»»» Moje Vánoce

Slavnostní půlnoční bohoslužba

24.12.2017 | 24:00 - 00:00

zazní Česká mše vánoční  »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté o slavnosti Narození Páně

25.12.2017 | 07:30 - 15:30

nedělní pořad bohoslužeb: 7.30, 9.00, 10.30 pro děti, 15.30 koledová mše svatá, účinkují Brněnští trubači  »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté na svátek sv. Štěpána

26.12.2017 | 10:00 - 15:30

mše svaté 10.00 a 15.30 »»»

»»» Moje Vánoce

Slavnost svatého Jana Evangelisty - pouť v minoritském kostele

27.12.2017 | 10:00 - 15:30

10.00 mše svatá s žehnáním vína; 15.30 poutní mše svatá - hl. celebrant o. biskup Pavel Posád »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté na svátek Svaté Rodiny

31.12.2017 | 07:30 - 10:30

dopolední mše sv.: 7.30, 9.00, 10.30 »»»

»»» Moje Vánoce

Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží

01.01.2018 | 07:30 - 15:30

7.30, 9.00, 10.30, 15.30; při mši sv. v 15.30 zazní J. Schreier: Moravská mše vánoční  »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté na svátek Křtu Páně

07.01.2018 | 07:30 - 15:30

jako v neděli: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30; při mši sv. v 15.30 zazní Současné zpěvy vánoční v podání Scholy brněnské mládeže »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Betlém

25.12.2017 - 07.01.2018 | 07:30 - 19:00

25.-26.12.,1.1., Ne 7:30–12:00, 14:00–19:00; Po–Pá 9:00–12:00, 14:00–17:00  

Historie: Betlém u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Popis: Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Marek.

Informace o kostele:

Noc kostelů 2018 v kostele sv. Janů se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konvent i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 9. 9. 2014):

Po
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
Út
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro mládež
St
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
Čt
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden
17:00
, ve školním roce, každý týden, pro rodiče s dětmi
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, v polském jazyce

www.brno.minorite.cz

GPS 49°11'39.651''N, 16°36'39.638''E

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.2 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.2 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.3 km
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.4 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, kostel sv. Tomáše - 0.5 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.5 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.9 km
Brno, Betlémský kostel - 0.9 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 0.9 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 1.2 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 1.5 km
Brno, kostel Svaté Rodiny - 1.6 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 1.7 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 1.8 km
Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 1.8 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 1.9 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.1 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.2 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 2.3 km