Brno, kostel sv. Tomáše

Program Adventu a Vánoc 2017

»»» Moje Vánoce

Výroba adventních věnců

02.12.2017 | 13:00 - 18:00

Pomoc i rada při výrobě adventních věnců, na faře během odpoledne. »»»

»»» Moje Vánoce

Přivítání adventu

02.12.2017 | 16:00 - 18:00

pro děti od 16.00 v sakristii, poté mše svatá s průvodem světel a žehnáním adventních věnců. »»»

»»» Moje Vánoce

Svátek sv. Mikuláše s nadílkou

06.12.2017 | 17:30 - 18:00

při mši svaté v 17.30 malá nadílka pro děti »»»

»»» Moje Vánoce

Příležitost se sv. smíření

18.12.2017 - 22.12.2017 | 15:30 - 18:00

18. a 19.12. 15.30-18.00; 20.-22.12. 14.00-18.00 »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté 4. NE adventní

24.12.2017 | 07:45 - 11:00

24.12. dopoledne: 7:45, 9:00, 11:00  »»»

»»» Moje Vánoce

Dětská mše svatá na Štědrý den

24.12.2017 | 16:00 - 17:00

pro rodiny s dětmi »»»

»»» Moje Vánoce

Půlnoční mše a Boží hod

24.12.2017 - 25.12.2017 | 24:00 - 01:30

O půlnoci 24.12. začne slavná vánoční bohoslužba o Narození Páně. Doprovázena bude chrámovým sborem Jolly Singers. Na Boží hod vánoční 25.12. budou bohoslužby jako v neděli.

 »»»

»»» Moje Vánoce

Mše svaté - Slavnost Narození Páně

25.12.2017 | 00:00 - 00:00

pořad bohoslužeb jako v neděli: 7.45, 9.00, 11.00, 19.30 »»»

»»» Moje Vánoce

Svatý Štěpán - druhý svátek vánoční

26.12.2017 | 00:00 - 00:00

Bohoslužby budou ráno v 7.45, v 9.00 a v 17.30. Odpoledne od 14 hodin do večerní mše je kostel otevřen k prohlídce a návštěvě Betléma. »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužby na Svátek Sv. Rodiny

31.12.2017 | 00:00 - 00:00

V 7.45, 9.00, 11.00 a v 16 hodin. »»»

»»» Moje Vánoce

Tříkrálová sbírka

01.01.2018 - 14.01.2018 | 00:00 - 00:00

»»»

»»» Moje Vánoce

Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie

01.01.2018 | 00:00 - 00:00

Mše svaté jako v neděli: 7.45, 9.00, 11.00, 19.30 »»»

»»» Moje Vánoce

Bohoslužby na Svátek Zjevení Páně

07.01.2018 | 00:00 - 00:00

Nedělní pořad bohoslužeb: 7.45, 9.00, 11.00, 19.30. »»»

Informace o betlému:

»»» Moje Vánoce

Prohlídka Betléma

25.12.2017 - 26.12.2017 | 14:00 - 17:00

25. a 26.12. bude možnost návštěvy/prohlídky betléma i kostela odpoledne vždy od 14 hodin do 18, resp. 17 hodin (do začátku večerní bohoslužby). 

Po celé vánoční období (do 7.1.) je možnost prohlídky betléma i kostela cca 1 hodinu před začátkem každé bohoslužby. Prosíme, respektujte čas bohoslužeb, během nich není prohlídka možná. Děkujeme.

O betlému u sv. Tomáše

V době kolem roku 1950 navrhla sochařka Jánská pro kostel sv. Tomáše betlém, který byl umístěn v kapli Nejsvětější Trojice a skládal se z dřevěné konstrukce, na které byly z juty nakašírovány tři pahorky. Pod prostředním pahorkem byla jeskyně s figurami Svaté rodiny, na okolních pahorcích ovečky s pastýři a za pahorky byl umístěn trojkřídlý obraz Jeruzaléma. Tyto dekorace však byly, kromě obrazu Jeruzaléma, poničeny. Po generální úpravě kostela sv. Tomáše nechal Ludvík Kolek vytvořit nové dřevěné dekorace – vstupní bránu, skály v pozadí a přístřešek, pod kterým je Svatá rodina. Figury jsou z původního betlému z 50. let, vyřezané v dílně bratří Kotrbů. Popis: Betlém je tvořen dřevěnými dekoracemi – chýší, branou a skálami. Figury jsou uspořádány s ohledem na perspektivu – větší vpředu (pastýři u ohně, mouřenín klečící před branou), menší vzadu (žena s dítětem, Svatá rodina). Nad chýší je umístěna figura anděla s nápisem „Sláva na výsostech Bohu“. Zvláštností tohoto betléma je existence 2 souborů Svaté rodiny. Od slavnosti Narození Páně do slavnosti Zjevení Páně tvoří Svatou rodinu malá figurka Ježíška a klečící postavy Panny Marie a sv. Josefa, od slavnosti Zjevení Páně je v jesličkách uložena větší figurka Ježíška, sv. Josef stojí, Panna Maria sedí a do základní sestavy betléma přibudou figury Tří králů.

Informace o kostele:

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV, stavbu poté dokončoval jeho prvorozený syn, markrabě Jošt, který je pochován v hrobce před hlavním oltářem. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 13 85. Toto dílo je projevem nejvyššího dvorského umění ve stylu parléřské huti a proto je některými odborníky autorství piety připisováno Jindřichu Parléřovi, který se v letech 1381–87 uvádí jako kameník a stavitel ve službách markraběte Jošta. Císař Karel VI. věnoval klášteru deskový obraz madony - italobyzantskou ikonu ze 13. století, nazývanou Perla Moravy či Palladium Moravy, která se stala předmětem úcty. Úspěšná obrana Brna při obléhání Švédy je považována za zázrak, připisovaný právě přímluvě Panny Marie svatotomské. V průběhu třicetileté války byl kostel velmi poškozen. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl podle plánu Jana Křtitele Erny postaven v období 1665-75. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma. Konec slavného působení augustiniánů u svatého Tomáše způsobil Josef II., který konvent přestěhoval v roce 1783 do budov zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně. Klášterní kostel se stal 1. září 1784 kostelem farním pro nově zřízenou farnost na severním předměstí Brna.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 11. 2017):

Po
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
St
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden, ve školním roce je mše sv. pro děti
19:00
, ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci, mše pro mládež s komunitou Emmanuel
Čt
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:45
, celý rok, každý týden, latinská
9:00
, celý rok, každý týden
11:00
, celý rok, každý týden
19:30
, celý rok, každý týden

www.svtomas.net

Adresa kostela: Moravské náměstí

GPS Loc: 49°11'52.523"N, 16°36'26.936"E

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Tomáše se nachází na rohu Moravského náměstí a ulice Rašínova v bezprostřední blízkosti zastávek MHD Česká a Moravské nám.

Nejbližší Křesťanské Vánoce:
Brno, kostel sv. Jakuba - 0.1 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Brno, kostel sv. Michala - 0.4 km
Brno, kostel J. A. Komenského - 0.4 km
Brno, kostel sv. Janů - 0.5 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 0.7 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 0.7 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 0.7 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 0.7 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 0.7 km
Brno, Betlémský kostel - 0.8 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 1.0 km
Brno, kostel Svaté Rodiny - 1.1 km
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava - 1.3 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.4 km
Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 1.5 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 1.7 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 1.8 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.3 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.4 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 2.8 km
Brno, kostel sv. Augustina - 2.9 km