Křesťanské Vánoce
Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2018 | Praha

V případě, že to do tohoto data nestihnete, nebo nejste z Prahy, můžete betlém přihlásit i po tomto datu.Přihlásit je možné i kostel, který betlém nemá, zato má například naplánovaný bohatý adventní a vánoční program. Lidé jistě rádi využijí i nabídky z širšího pole programů.

Přihlášku najdete na https://www.krestanskevanoce.cz/prihlaskakostely.

Další informace budeme posílat na mail koordinátora.

Těšíme se na spolupráci při tvorbě bohatého programu pro širokou veřejnost.

Váš tým hlavních koordinátorů z Prahy 

 


Další aktuality

Svátek Tří králů

Svátek Tří králů

6. 1. 2019 | ČR

Jako nedílná součást vánoční doby se 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství.

V tomto čase se také vydává na koledu několik desítek tisíc koledníků Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek využije Charita na pomoc nemocným a potřebným.

více …

Pozvání na Novoroční bohoslužby

Pozvání na Novoroční bohoslužby

1. 1. 2019 | ČR

Zatímco v občanském kalendáři najdeme 1. ledna Nový rok, církevní kalendář připomíná v tento první den občanského roku slavnost Matky Boží Panny Marie, nejstarší mariánský svátek římské liturgie, slavený už v 8. století.

Přehled bohoslužeb 1. 1. 1019 najdete zde.

více …

Svátek sv. Silvestra

Svátek sv. Silvestra

31. 12. 2018 | ČR

Svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, a proto je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

Přehled časů děkovných bohoslužeb najdete např. zde.

více …

Svátek Svaté Rodiny

Svátek Svaté Rodiny

30. 12. 2018 | ČR

V letošním roce se slaví svátek Svaté Rodiny v neděli 30. 12.

Při mši svaté na svátek Svaté rodiny děkují manželé, kteří spolu uzavřeli křesťanský sňatek, za společně prožitá léta a jsou pozváni k obnově svých manželských slibů, kterými se jeden druhému před Bohem zavázali.

více …

Žehnání vína na svátek sv. Jana

Žehnání vína na svátek sv. Jana

27. 12. 2018 | ČR

V církevním kalendáři najdeme 27. prosince svátek sv. Jana, apoštola. Tradice žehnání vína v tento den se váže k legendě, kdy měl sv. Jan vypít kalich vína s jedem, a protože jej předtím požehnal, jed mu neublížil.

více …

Proč se staví stromečky?

Proč se staví stromečky?

24. 12. 2018 | Praha

Po staletí slavíme Vánoce: štědrovečerní večeře s kaprem, stromeček, ozdoby a dárečky… Každá z těchto drobností je ve skutečnosti znamením něčeho velkého.

více …

Přehled vánočních bohoslužeb

Přehled vánočních bohoslužeb

24. 12. 2018 | ČR

Přehled vánočních bohoslužeb najdete na stránkách iBohoslužby.cz

 

více …

Obdarování - 4. neděle adventní

Obdarování - 4. neděle adventní

23. 12. 2018 | Praha

Advent je pro mnoho lidí časem shánění dárků. Obdarovávat je krásná věc. S určitou nadsázkou ale můžeme říci, že žijeme ve světě, který je sice bohatý (a my také!), ale který nám nic nedaruje. 

více …

Brochure about Prague nativity scenes in English

Brochure about Prague nativity scenes in English

18. 12. 2018 | Praha

We present you a brochure about Prague nativity scenes in English. Learn here the possibility to visit nativity scenes in selected Prague churches, a short story about their history and dates Sunday services.

We invite you to visit!

více …

Očekávání  - 3. neděle adventní

Očekávání - 3. neděle adventní

16. 12. 2018 | Praha

Advent je v křesťanství chápán jako doba očekávání. Nevznikl ovšem jako očekávání Vánoc coby rodinných svátků a rozdávaných dárků. To všechno se jaksi připojilo až postupně – a pro některé se stalo jednou náplní adventu, a posléze i Vánoc.

více …

Vzpomínání - 2. neděle adventní

Vzpomínání - 2. neděle adventní

9. 12. 2018 | Praha

Advent a zvláště Vánoce jsou pro mnoho lidí silným podnětem ke vzpomínání. Vzpomínky nejsou planou záležitostí. Mohou nás ujišťovat, že ačkoliv nebylo nikdy na světě zcela dobře, bylo a je možné prožít i za obtížných podmínek mnoho dobrého. I když jsme kdysi neměli to, co máme dnes, prožili jsme i v horších časech mnohé, na co rádi vzpomínáme. Nesmíme očekávat ráj na zemi ani zítra, ani pozítří, musíme však s těmito dny počítat.

více …

Biskupství brněnské zve na programy Brněnských Vánoc 2018

4. 12. 2018 | Brno

Podobně jako v předchozích letech je i letos Biskupství brněnské přizváno ke spolupráci při tradičních Brněnských Vánocích na prostranstvích v centru Brna.
 

více …

Ticho - 1. neděle adventní

Ticho - 1. neděle adventní

2. 12. 2018 | Praha

Žijeme v hlučném světě. Hluk není jen okolo nás, ale je často i v našem nitru. Valí se na nás starost za starostí a úkol za úkolem. Člověk ale někdy vyhledává hluk proto, aby neslyšel sám sebe. Aby vytěsnil otázky, které si klade, výčitky svědomí, případně opakovaný smutek v nitru nad tím, jak mu bylo ublíženo.

více …

Adventní duchovní obnovy

30. 11. 2018 | Brno

Farnosti brněnské diecéze nabízí možnost zastavení a ztišení se v průběhu celé adventní doby.  

V městě Brně je plánováno vícero možností, např. duchovní obnovy ve farnostech u katedrály, v Řečkovicích či Lískovci. Pro manžele je určena mj. duchovní obnova ve vranovském Duchovním centru.

více …

Přípravy programu Křesťanský advent a Vánoce 2018 v brněnské diecézi

29. 11. 2018 | Brno

Pestrou programovou nabídku adventních a vánočních programů ve farnostech, sborech, modlitebnách a dalších křesťanských společenstvích přináší v brněnské diecézi letos opět projekt Křesťanský advent a Vánoce. Programy 57 kostelů z Brna a okolí najdete v letošní informační brožurce. 
K hlubšímu prožití jednotlivých dnů adventu vydává každoročně Pastorační středisko brněnské diecéze tematickou brožurku Průvodce adventem.

více …

Advent a Vánoce 2018

Advent a Vánoce 2018

30. 9. 2018 | ČR

Již od první adventní neděle 2. prosince 2018, která otevírá období příprav na čas Vánoc, se můžete těšit na aktuální informace o adventních a vánočních programech, které pro vás farnosti a sbory připravily.

více …