Křesťanské Vánoce

Biskupství brněnské zve na programy Brněnských Vánoc 2018

4. 12. 2018 | Brno

Podobně jako v předchozích letech je i letos Biskupství brněnské přizváno ke spolupráci při tradičních Brněnských Vánocích na prostranstvích v centru Brna.
Zvláště zveme na tyto programy:
- hudební a dramatická vystoupení církevních škol z Brna a okolí 13. 12. od 10:30 na podiu na náměstí Svobody,
- povídání o životě svatých: 4. 12. sv. Barbora, 6.12. sv. Mikuláš a 13. 12. sv. Lucie, vždy od 17:00 na náměstí Svobody
- a „Rozjasni domov“: nabídka  Betlémského světla a drobná překvapení navíc 17. – 23. 12. 15.00-18.00 ve stánku na Dominikánském nám.

Blok „Církevní školy z Brna a okolí“ na Brněnských Vánocích na náměstí Svobody ve čtvrtek 13. 12. 2018

10:30-10:45 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola (vystoupí děti z MŠ)
11:00-11:30 MŠ Milosrdných bratří Brno
12:00-12:30 Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova

13:00-13:30 Církevní střední zdravotnická škola Brno, Grohova
14:00-14:15 Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno, Lerchova
14:45-15:30 Schola Bigy Brno z Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy
15:45-16:00 Křesťanská MŠ Karolínka ve Slavkově u Brna
16:30-17:00 Muzikanti z Petrina a spol.


Další aktuality

Vzpomínání - 2. neděle adventní

Vzpomínání - 2. neděle adventní

9. 12. 2018 | Praha

Advent a zvláště Vánoce jsou pro mnoho lidí silným podnětem ke vzpomínání. Vzpomínky nejsou planou záležitostí. Mohou nás ujišťovat, že ačkoliv nebylo nikdy na světě zcela dobře, bylo a je možné prožít i za obtížných podmínek mnoho dobrého. I když jsme kdysi neměli to, co máme dnes, prožili jsme i v horších časech mnohé, na co rádi vzpomínáme. Nesmíme očekávat ráj na zemi ani zítra, ani pozítří, musíme však s těmito dny počítat.

více …

Ticho - 1. neděle adventní

Ticho - 1. neděle adventní

2. 12. 2018 | Praha

Žijeme v hlučném světě. Hluk není jen okolo nás, ale je často i v našem nitru. Valí se na nás starost za starostí a úkol za úkolem. Člověk ale někdy vyhledává hluk proto, aby neslyšel sám sebe. Aby vytěsnil otázky, které si klade, výčitky svědomí, případně opakovaný smutek v nitru nad tím, jak mu bylo ublíženo.

více …

Adventní duchovní obnovy

30. 11. 2018 | Brno

Farnosti brněnské diecéze nabízí možnost zastavení a ztišení se v průběhu celé adventní doby.  

V městě Brně je plánováno vícero možností, např. duchovní obnovy ve farnostech u katedrály, v Řečkovicích či Lískovci. Pro manžele je určena mj. duchovní obnova ve vranovském Duchovním centru.

více …

Přípravy programu Křesťanský advent a Vánoce 2018 v brněnské diecézi

29. 11. 2018 | Brno

Pestrou programovou nabídku adventních a vánočních programů ve farnostech, sborech, modlitebnách a dalších křesťanských společenstvích přináší v brněnské diecézi letos opět projekt Křesťanský advent a Vánoce. Programy 57 kostelů z Brna a okolí najdete v letošní informační brožurce. 
K hlubšímu prožití jednotlivých dnů adventu vydává každoročně Pastorační středisko brněnské diecéze tematickou brožurku Průvodce adventem.

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2018 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno. Kostel, resp. betlém je možné přihlásit až do 31. října 2018, abychom stihli zpracovat všechny potřebné údaje do brožurky, která se skládá z pražských betlémů. 

více …

Advent a Vánoce 2018

Advent a Vánoce 2018

30. 9. 2018 | ČR

Již od první adventní neděle 2. prosince 2018, která otevírá období příprav na čas Vánoc, se můžete těšit na aktuální informace o adventních a vánočních programech, které pro vás farnosti a sbory připravily.

více …