Křesťanské Vánoce
Třetí adventní neděle - radostná

Třetí adventní neděle - radostná

13. 12. 2020 | Praha

Třetí neděle adventní nese tradičně název „radostná“. Není to jen proto, že Vánoce se už opravdu blíží, ale především proto, že jejím hlavním tématem je zaslíbení!

V textech, které se tuto neděli čtou z Bible, zaznívají otázky lidí, kteří se přišli podívat k Jordánu na Jana Křtitele: „Proč tu křtíš? Jsi zachránce, na kterého po staletí čekáme?“ A Jan pravdivě odpovídá: „Nejsem ten očekávaný Zachránce, ten stojí teď někde mezi vámi.“ Zvláštní odpověď! Lidé byli nesmírně napjatí, kdo to asi je? Poznají ho? Možná se rozhlíželi, sledovali ostatní… Atmosféra u říčky Jordánu pěkně houstla!

V naší zemi jsme mimořádně zatíženi skepsí. Tento postoj zřejmě má své historické kořeny, ale je to tak: jsme ironičtí zpochybňovači a entusiasmus chápeme jako projev neznalosti a naivismu. Mluvit s nadějí o budoucích událostech, možnostech a změnách je v takovém prostředí vždy obtížné!

A přesto právě zaslíbení záchrany uvádí svět do pohybu. V historii nedávné i dávné najdeme mnoho okamžiků, kdy zemi vyvedli ze strašlivé situace lidé s vizí. Podobně hlásal prorok Izaiáš pět set let před vystoupením Krista záchranu lidem, kteří propadli skepsi: Přichází Zachránce, bude zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obváže ty, jimž puká srdce, oznámí zajatým propuštění, svobodu uvězněným…   

Často říkáme, že už nečekáme nic lepšího, „dobře už bylo“ a jsme schopni uvést řadu dalších „mouder“, která jen odrážejí naši hořkost a rezignaci na aspoň vnějškové zlepšení situace. Avšak třetí adventní neděle zvěstuje něco jiného. Ať jsme či nejsme skeptičtí, „Bůh přichází, je nesmírně blízko a leží mu na srdci naše záchrana“. Bůh přijde, a to nejen symbolicky pro „věřící“, ale skutečně – do našich starostí, do pandemie, chudoby ve světě, nově se zvedající vlny totality… Bůh přichází k chudým, obyčejným a slabým. Je však třeba se rozhlédnout, kde působí, jako to udělali lidé kolem Jordánu. Možná už za vrátky našeho domu začaly zázraky: obyčejné, jen pro pár konkrétních sousedů, skryté či nezajímavé pro novináře, ale zásadní pro obyčejné lidi, jichž se týkají. Možná dnes stojí Bůh u našich dveří a jen čeká, zda ho pustíme dál, do našeho domu, bytu, srdce… On přichází se záchranou…

P. Michal Němeček


Další aktuality

Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny

27. 12. 2020 | ČR

Na Svátek svaté Rodiny můžete prožít společnou bohoslužbu nabízíme dvě varianty.

více …

Nová pastorela pro rok 2020!

Nová pastorela pro rok 2020!

24. 12. 2020 | Praha

Jaroslav Pelikán pro letošní Vánoce připravil zcela novou pastorelu na text Pavla Tylšara.

více …

Čtvrtá adventní neděle - král David a Vánoce

Čtvrtá adventní neděle - král David a Vánoce

20. 12. 2020 | Praha

Někdy kolem roku 1000 před Kristem se odehrála zvláštní věc. Krále Davida napadla zajímavá věc – a dostal k ní slovo od samotného Boha! 

více …

Na Betlémské světlo se můžeme těšit i letos

Na Betlémské světlo se můžeme těšit i letos

17. 12. 2020 | Brno

I v letošním roce k nám dorazilo Betlémské světlo, které přivezli brněnští skauti v neděli 13.12. do Brna, kde bylo požehnáno o. biskupem Vojtěchem Cikrlem. V sobotu 19.12. 2020 pak skautští kurýři rozvezli Betlémské světlo po celé České republice. Celou zprávu naleznete zde.

 

více …

Neděle GAUDETE

Neděle GAUDETE

11. 12. 2020 | ČR

Radost je tou nejlepší přípravou na Vánoce. "Gaudete" – zve nás nedělní liturgie a vede nás – jak říká vstupní modlitba – „očekávat s vírou slavnost narození Božího Syna" a „radovat se z naší spásy".

více …

Druhá  adventní neděle… o silnici a silničářích

Druhá adventní neděle… o silnici a silničářích

6. 12. 2020 | Praha

Druhá adventní neděle nám opět připomíná blížící se Vánoce a všechno, co musíme připravit, zvláště když se nyní otevřely obchody. Ale neztratí se v tom všem něco důležitého?

více …

Novinka na webu

Novinka na webu

30. 11. 2020 | ČR

Internetové stránky Křesťanské Vánoce.cz prošly úpravou.

více …

První adventní neděle… s věncem

První adventní neděle… s věncem

29. 11. 2020 | Praha

V mnohých kostelích se již nyní připravujeme na advent a chystáme věnce, které má na první adventní neděli, letos tedy 29. listopadu, ozářit první svíce. Ale nad vším visí otazník: budeme moci slavit Vánoce? Máme vůbec chystat jesličky, stromky…?

více …

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší

18. 11. 2020 | ČR

Blíží se čas Vánoc a zanedlouho rozsvítíme první svíčku na adventním věnci. V letošní těžko předvídatelné situaci si lze jen stěží představit, jak budou advent a Vánoce probíhat.

více …

Vánoce budou – navzdory koronaviru – i v roce 2020!

Vánoce budou – navzdory koronaviru – i v roce 2020!

8. 10. 2020 | Praha

V roce 2020 je celý svět zasažen realitou pandemie. I v této atmosféře však přichází zima a s ní jedinečný čas Vánoc. Jaké budou letošní Vánoce?

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2020 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno. Kostel, resp. betlém je možné přihlásit až do 31. října 2020, abychom stihli zpracovat všechny potřebné údaje do brožurky, která se skládá z pražských betlémů. 

více …