Programy

Kostel:

Okres: 

Co (řazeno chronologicky):

 Žehnání adventních věnců Roráty Adventní duchovní obnovy Adorace, modlitba Možnost pro svátost smíření Mikulášské besídky Průvody světla Adventní koncerty Betlémské světlo Půlnoční bohoslužby Bohoslužby Živý betlém Vánoční besídky Štěpánská koleda Termíny návštěv betlémů Vánoční koncerty Jesličkové pobožnosti Žehnání vína Obnova manželských slibů Silvestr. děkovné bohoslužby Žehnání kadidla, vody, křídy Tříkrálová koleda Žehnání obydlí Přednášky a besedy Výstavy Soutěž pro děti Ostatní Programy pro školy

Od data:       Do data: 

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem nalezeno programů: 56.

»»» Moje Vánoce

• Brno-Kohoutovice, kaple Svaté Rodiny
   24.12.2016 - 08.01.2017 | 00:00 - 00:00

Vánoční bohoslužby v kapli Svaté rodiny

»»»

»»» Moje Vánoce

• Pouzdřany, kostel sv. Mikuláše a sv. Václava
   30.12.2016 | 16:00 - 00:00

Děkovná silvestrovská bohoslužba

»»»

»»» Moje Vánoce

• Bílovec, kostel sv. Mikuláše
   31.12.2016 | 17:00 - 00:00

Vánoční bohoslužby

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Bystrc, kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty
   31.12.2016 | 16:00 - 00:00

Mše svatá na svátek sv. Silvestra

Na poděkování za uplynulý rok  »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
   31.12.2016 | 17:00 - 18:00

Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Kohoutovice, kaple Svaté Rodiny
   31.12.2016 - 31.12.2016 | 16:00 - 17:00

Silvestrovská děkovná bohoslužba

Děkovná bohoslužba u příležitosti ukončení občanského roku »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí
   31.12.2016 | 17:00 - 00:00

Děkovná silvestrovská bohoslužba

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Komín, kostel sv. Vavřince
   31.12.2016 | 17:00 - 00:00

Svátek sv. Silvestra

Mše svatá na poděkování za přijatá dobrodiní v uplynulém roce se svátostným požehnáním »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice
   31.12.2016 - 31.12.2016 | 16:00 - 17:30

Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Lesná, Duchovní centrum
   31.12.2016 | 16:00 - 17:00

Mše svatá - sv. Silvestr

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok, Te Deum a svátostné požehnání »»»

Další »»»