Programy

Kostel:

Okres: 

Co (řazeno chronologicky):

ADVENTVÁNOCE
 Žehnání adventních věnců Roráty Adventní duchovní obnovy Adorace, modlitba Možnost pro svátost smíření Mikulášské besídky Průvody světla Adventní koncerty Betlémské světlo Zdobení vánočních stromků Žehnání vánočních stromků Půlnoční bohoslužby Bohoslužby Živý betlém Vánoční besídky Štěpánská koleda Termíny návštěv betlémů Vánoční koncerty Jesličkové pobožnosti Žehnání vína Obnova manželských slibů Silvestr. děkovné bohoslužby Žehnání kadidla, vody, křídy Tříkrálová koleda Žehnání obydlí Přednášky a besedy Výstavy Soutěž pro děti Ostatní Programy pro školy

Od data:       Do data: 

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem nalezeno programů: 45.

»»» Moje Vánoce

• Bílovec, kostel sv. Mikuláše
   05.01.2018 | 18:00 - 00:00

Vánoční bohoslužby - Zjevení Páně

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže
   05.01.2018 | 17:00 - 00:00

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

vigilie Zjevení Páně - Tří králů »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno, kostel sv. Augustina
   05.01.2018 | 18:00 - 00:00

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno, kostel sv. Jakuba
   05.01.2018 - 05.01.2018 | 19:00 - 20:00

Žehnání vody, kadidla, křídy a zlata

Při mši svaté v předvečer slavnosti Zjevení Páně, lidově Svatých Tří Králů, se uskuteční obřady žehnání vody, kadidla, křídy a zlata. »»»

»»» Moje Vánoce

• Dubňany, kostel sv. Josefa
   05.01.2018 | 17:45 - 20:30

Vigilie ze Zjevení Páně s žehnáním křídy, vody, kadidla, požehnání a vyslání tříkrálových koledníků

po skončení možnost adorace. »»»

»»» Moje Vánoce

• Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty
   05.01.2018 | 16:00 - 18:00

Zahájení Tříkrálové sbírky

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2018 a žehnání koledníků za přítomnosti prezidenta Diecézní charity Plzeň biskupa Františka Radkovského »»»

»»» Moje Vánoce

• Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem
   05.01.2018 | 17:30 - 18:30

Vigilie slavnosti Zjevení Páně, mše sv.

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu
   06.01.2018 | 10:00 - 00:00

Bohoslužba – Křest Páně se svěcením bohojavlenské vody

»»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí
   06.01.2018 | 07:30 - 00:00

Mše svatá v kostele na slavnost Zjevení Páně

s žehnáním zlata, kadidla a křídy »»»

»»» Moje Vánoce

• Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého
   06.01.2018 | 18:00 - 00:00

Mše svatá na slavnost Zjevení Páně - Tří králů

»»»

Další »»»