Přihlášení do projektu Křesťanské Vánoce 2017

Údaje označené povinne je nutné všechny vyplnit.

Z údajů označených povinne je nutné vyplnit alespoň jeden.

1. Kraj:

2. Okres:

3. Obec:

4. Kostel/kaple/modlitebna:
Po výběru obce se do seznamu automaticky načtou kostely evidované v systému pro danou obec. Pokud Váš kostel nenaleznete v seznamu, zvolte hodnotu "NOVÝ KOSTEL" a vyplňte další položky.

5. Část obce:

6. Název kostela/kaple/modlitebny:

7. Lokalita:

8. Ulice kostela/kaple/modlitebny, případně č.p.:

9. Diecéze:

10. Název farnosti/sboru:


11. Jméno a příjmení duchovního správce: (povinná položka)

12. E-mail duchovního správce: (povinná položka)


13. Jméno a příjmení kontaktní osoby pro Křesťanské Vánoce:
(pokud není vyplněno, je kontaktní osobou duchovní správce)

14. E-mail kontaktní osoby:


15. Jméno a příjmení editora (vkládá program na web Křesťanské Vánoce):
(pokud není vyplněno, je editorem kontaktní osoba)

16. E-mail editora:


17. Kontakt na farnost - www:

18. Kontakt na farnost - e-mail:

19. Kontakt na farnost - telefon:


20. Betlém: (v případě volby ANO je nutné vyplnit alespoň jeden termín)

Stručný popis betlému: (minimálně 50 znaků)

Možnost navštívit betlém:

24. 12. od: : hodindo: : hodin
25. 12. od: : hodindo: : hodin
26. 12. od: : hodindo: : hodin
31. 12. od: : hodindo: : hodin
1. 1. od: : hodindo: : hodin

Ostatní dny s možností navštívit betlém je možné vyplnit v editoru v položce program po obdržení přihlašovacích údajů.
Údaje označené povinne je nutné všechny vyplnit.

Z údajů označených povinne je nutné vyplnit alespoň jeden.