Křesťanské Vánoce

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 2.12. - 13.1.
 14:00 - 16:30
Výstava betlémů a vánočních pohlednic
V době adventní i vánoční 2. 12. 2018 - 13. 1. 2019 se v kostele koná výstava betlémů a vánočních pohlednic. Je přístupná v těchto dnech: víkendy a svátky 14.00 - 16.30; 24. 12. a 31. 12. 14.00 - 16.00; 27.12 - 28.12. 14.00 - 16.30. V případě zájmu š
 24.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 14:00 - 16:30
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 16:30
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 14:00 - 16:30
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 1.12.
 17:00 - 18:00
1. adventní koncert - Soubor Musica Antiqua při Hudební škole Yamaha Znojmo
...při příležitosti zahájení výstavy betlémů a vánočních pohlednic
 2.12.
 08:00 - 09:00
Bohoslužba na 1. adventní neděli
Bohoslužba s žehnáním adventních věnců
 3. - 24.12.
 06:30 - 07:15
Rorátní bohoslužby
V kapli sv. Norberta, každý všední den adventní doby v českém jazyce se zpěvem rorátních písní z kancionálu, v soboty v latinském jazyce se zpěvem písně 128
 8.12.
 17:00 - 18:00
2. adventní koncert - Varhanní koncert Petra Rajnohy
 15.12.
 17:00 - 18:00
3. adventní koncert - Musicorum Aurum - Ansámbl staré hudby
 19.12.
 17:00 - 19:00
Předvánoční svátost smíření
Od 18:00 navazuje mše svatá...
 22.12.
 17:00 - 18:00
4. adventní koncert - Znojemské žestě, Lucie Hagenhoferová (příčná flétna) a Soňa Kružíková (varhany)
 24.12. - 6.1.
 00:00
Betlémské světlo
Kdykoliv je kostel otevřený, tedy během výstavy Betlémů a před a po bohoslužbách je možné si v kostele vyzvednout Betlémské světlo.
 24.12.
 21:00 - 22:15
Půlnoční bohoslužba
 25.12.
 08:00 - 09:00
Bohoslužba - Narození Páně
 26.12.
 08:00 - 09:00
Bohoslužba - sv. Štěpána
 30.12.
 08:00 - 09:00
Nedělní bohoslužba s obnovou manželských slibů
 31.12.
 16:00 - 17:00
Bohoslužba s poděkováním za uplynulý občanský rok
 1.1.
 08:00 - 09:00
Matky Boží, Panny Marie - Bohoslužba k zahájení občanského roku
 6.1.
 08:00 - 09:59
Bohoslužba ze Zjevení Páně

Informace o betlému

Od roku 1911 je v kostele umístěn betlém autora Franze de Janese Schmalze z dílny v Sankt-Ulrichu u Grödenu v Tyrolsku. Jedná se o velmi pěknou profesionální polychromovanou dřevořezbu, která se skládá z 16 velkých figur a 7 oveček a je naisntalovaná v levé boční lodi, kde je celoročně přístupná každou neděli po pohoslužbě. V době adventní i vánoční 2. 12. 2018 - 13. 1. 2019 se v kostele také koná výstava betlémů a vánočních pohlednic. Je přístupná v těchto dnech: víkendy a svátky 14.00 - 16.30; 24. 12. a 31. 12. 14.00 - 16.00; 27.12 - 28.12. 14.00 - 16.30. V případě zájmu škol a větších skupin o prohlídku mimo uvedené termíny je možné kontaktovat pana Valenu na čísle 732 838 875.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlouka.cz

GPS: Loc: 48°50'28.861"N, 16°3'25.798"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Lucie Kosíková Weissová

 

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE ZNOJMĚ-LOUCE SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE