Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 25.12.
 14:00 - 18:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 26.12.
 14:00 - 18:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 27.12.
 16:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 28.12.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 29.12.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 30.12.
 16:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 31.12.
 14:00 - 19:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 1.1.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma + Betlémské světlo
 2. - 3.1.
 15:45 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 4.1.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 5.1.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 6. - 10.1.
 15:45 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 11.1.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 12.1.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 23.11.
 14:00 - 19:00
Vázání adventních věnců
Akce se uskuteční v přednáškové aule nemocnice (vchod je za kostelem: z parkoviště)
 1.12.
 10:00 - 11:00
Žehnání adventních věnců při mši svaté
Kostel bude otevřený od 9.00. V 9.30 - modlitba růžence. Věřící si mohou přinést své věnce k požehnání a potom si je odnesou do svých domovů
 2. - 24.12.
 05:30 - 06:00
Staročeské roráty při ranní mši svaté: všední dny - 5.30; sobota - 7.45 ; neděle - 10.00
 7.12.
 07:45 - 08:30
Rorátní mše svatá s ranními chválami
 13.12.
 17:00 - 18:00
Benefiční koncert Loutny české s mluveným slovem Carmen Mayerové
Koncert bude v kostele sv. Karla Boromejského. Vstupné dobrovolné.
 14.12.
 07:45 - 08:30
Rorátní mše svatá s ranními chválami
 15.12.
 09:00 - 11:30
Při mši sv. v 10.00 - bude sbírka cukroví, potravin a drobných dárků pro chudé
Sbírka bude určena pro vánoční oběd pro lidi bez domova
 18.12.
 18:00 - 20:30
Adventní koncert souboru Máta
Zváni jsou všichni - vstupné je dobrovolné
 21.12.
 07:45 - 08:45
Rorátní mše svatá s ranními chválami
Kostel se otevírá v 7.15 hodin.
 22.12. - 1.1.
 05:30 - 18:00
Betlémské světlo
Od neděle 22.12. bude v kostele k dispozici betlémské světlo které si můžete odnést do svých domovů. Betlémské světlo bude po celý vánoční oktáv hořet před oltářem.
 22.12.
 10:00 - 11:30
Při mši sv. v 10.00 - bude sbírka cukroví, potravin a drobných dárků pro chudé.
v 9.30 - Modlitba sv. růžence Sbírka bude určena pro vánoční oběd pro lidi bez domova. V kostele bude k hořet světlo z Betléma - je možno si jej odnést domů.
 24.12.
 07:45 - 08:30
Staročeské roráty při mši svaté
 24.12.
 22:00 - 23:30
Mše svatá + Betlémské světlo
Při mši svaté bude obnova slibů sester.
 25.12.
 10:00 - 11:00
Mše svatá + Betlémské světlo
V 9.30 - modlitba růžence.
 26.12.
 10:00 - 11:00
Mše svatá + Betlémské světlo
V 9.30 - modlitba růžence.
 27.12.
 05:30 - 06:00
Mše svatá s žehnáním vína
Možnost přinést si z domova víno k požehnání.
 27.12.
 15:00 - 16:00
Mše svatá s žehnáním vína
Možnost přinést si z domova víno k požehnání.
 28.12.
 07:45 - 08:45
Mše svatá s ranními chválami
 29.12.
 10:00 - 11:15
Mše svatá + Betlémské světlo
V 9.30 - modlitba růžence.
 30.12.
 05:30 - 06:15
Mše svatá + Betlémské světlo
Možnost navštívit betlém 1/2 hodiny přede mší svatou.
 30.12.
 15:00 - 15:45
Mše svatá + Betlémské světlo
Možnost návštěvy betléma 1/2 hodiny přede mší svatou.
 31.12.
 17:00 - 18:30
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Po mši svaté bude 20 min adorace, společná modlitba večerních chval, Te Deum a svátostné požehnání.
 1.1.
 10:00 - 11:15
Mše svatá + Betlémské světlo
V 9.30 - modlitba růžence.
 2. - 3.1.
 05:30 - 06:15
Mše svatá
Možnost navštívit betlém 1/2 hodiny přede mší svatou.
 2. - 3.1.
 15:00 - 15:45
Mše svatá
 4.1.
 07:45 - 08:30
Mše svatá s ranními chválami
 5.1.
 10:00 - 11:15
Mše svatá
V 9.30 - modlitba růžence.
 6.1.
 05:30 - 06:15
Mše svatá + žehnání kadidla, vody a křídy
 6. - 10.1.
 15:00 - 15:45
Mše svatá
 7. - 10.1.
 05:30 - 06:15
Mše svatá
Možnost navštívit betlém 1/2 hodiny přede mší svatou a po mši.
 11.1.
 07:45 - 08:30
Mše svatá s ranními chválami
 12.1.
 10:00 - 11:15
Mše svatá
Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční V 9.30 - modlitba růžence. Kostel bude otevřený od 9.00 a bude možnost prohlídky betléma.

Informace o betlému

Betlém je vyřezán ze dřeva, figurky jsou vysoké asi 15–30 cm. Vyřezával jej postupně pan Jirkovský v letech 2000–2010. Jako předloha mu sloužil Betlém v Pavlicích.

Informace o kostele

WWW: https://cs-cz.facebook.com/kostelkarlaboromejskeho

Adresa kostela: Vlašská

GPS: 50°5'12.991"N, 14°23'46.201"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Anna Xavera Starychová

Návaznost na dopravu:

bus 1

192 - zastávka Nemocnice pod Petřínem

tram 12, 15, 20, 22 - zastávka Malostranské náměstí (dál cca 650 m pěšky)

Jinak pěšky z Malostranského nám. asi 50 m ulicí Karmelitskou, zahnout vpravo ulicí Tržiště a Vlašskou kolem amerického a německého velvyslanectví k nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského cca 10-15 min.

Vstup do kostela je bezbarierový. V přední lavici je indukční smyčka a v několika lavicích možnost připojit sluchátka pro sluchově postižené.

 

Kostel sv. Karla Boromejského je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu, navržená stavitelem Adalbertem Guderou. Kostel je součástí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Sestry, ve Francii založené kongregace (1652), přicházejí do Prahy (1837) působit ve službách pana Aloise Klára. S pomocí sourozenců Františka a Heleny Lobkovicových zakládají v Praze vlastní dům (1841).

Na průčelí kostela se nacházejí sochy kongregačních patronů - sv. Josef a patronové proti moru sv. Šebestián a sv. Roch.

Kostel byl posvěcen 14.5. 1854. Malby uvnitř kostela byly svěřeny pražskému umělci Vilému Kandlerovi. Tento malíř vypracoval také oltářní obraz sv. Karla, nákres bočních oltářů, varhan a kazatelny. Boční oltáře s obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Srdce P. Marie byly dílem vídeňského malíře Neugebeuera. Sochy vytvořil Václav Levý, učitel Josefa Myslbeka.

Z celého interiéru se zachovala jen freska nad hlavním oltářem, znázorňující Pannu Marii Královnu andělů. Kostel měl totiž pohnutou historii.

15. srpna 1952 byly sestry donuceny opustit svou nemocnici. Kostel, který spadal pod farnost svatého Mikuláše, ještě nějaký čas sloužil bohoslužebným účelům.

 2. září 1962 zde byla sloužena poslední mše sv. a po ní provedena sekularizace. Zařízení bylo pod dohledem farního úřadu rozdáno. Hlavní oltářní obraz sv. Karla, zobrazující jeho péči o postižené morem i ostatní sochy, oltáře varhany a veškerý mobiliář byly po zrušení kostela zabudovány a používány na nových místech po celé tehdejší republice. Obraz sv. Karla zdobí kněžský seminář v Košicích.

Státní ústav pro zdravotnickou dokumentaci v kostele zřídil depozitář zdravotnické literatury. Interiér byl vyprázdněn a zřízen skladovací prostor pro téměř 90.000 svazků. Z obou chórů vznikla skladiště vyřazeného nábytku, v místě oltáře byly zbudovány toalety.

 

Boží mlýny však melou sice pomalu, zato jistě.

 

23. 4. 1990 byl kostel Kongregaci vrácen. Po složitých jednáních byly knihy vystěhovány a kostel postupně obnovován. Na počáteční rekonstrukci kostela spolupracovali Ing. Arch. Josef Hyzler a Stavební huť pana Širokého.

Ve svátek P. Marie Královny 22. srpna 1993 byl posvěcen provizorní interiér kostela. Poškozená freska Panny Marie, Královny andělů ve vrcholu apsidy byla zrestaurována paní Kolafovou.

Kříž kostelu daroval pan Arch. Karel Filsak. Jeho poničený korpus, bez rukou, objevil náhodně ve starožitnostech, když v 70. létech hledal nábytek pro tehdy socialistický hotel Interkontinental. Opravil jej a daroval ho do znovuobnoveného kostela sv. Karla.

Pieta - polychromní řezářské dílo, pocházející ze 14. století, patřila původně sestrám benediktinkám z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Ten byl zrušen za vlády Josefa II. Vzácná socha byla pak darována pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem sestrám.

20. 4. 1996 byl dokončen definitivní presbytář a posvěcen kamenný oltář pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem. Oltář, ambon a svatostánek pocházejí z dílny pana Petra Váni. Nové vybavení vtisklo čistému, vysokému prostoru presbytáře osobitý charakter. Kombinace leštěných a hrubě opracovaných kamenných ploch, hra světla a stínu zanechá v pozorném návštěvníku hluboký dojem.