Křesťanské Vánoce

Brno, kostel sv. Michala

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 24.12. - 1.1.
 00:00
Možnosti prohlídky betléma
Příchod k betlému levým bočním vchodem kostela - z ulice Dominikánská: 24.12. 22:30-24:00; 25.12.- 1.1. 16:00-18:30; 25.12. také 10:00-11:30; 29.12. také 10:00-11:30; 1.1. 2020 také 10:00-11:30;
 3. - 5.1.
 18:00 - 18:30
Možnost prohlídky betléma 3. 1. - 5. 1. 2020

Ostatní programy

starší programy
 3. - 24.12.
 05:30 - 06:10
Rorátní mše svaté při svitu svící s latinskými chorálními zpěvy
Každé adventní úterý v 5:30: 3.12., 10.12., 17.12., 24.12. hodin hudební doprovod: latinské chorální zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy
 6.12.
 18:30 - 20:30
Jsme jedno a není nám to jedno? - večer se stálým jáhnem J. Špilarem pro manžele
pro všechny, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě
 24.12.
 23:00 - 23:59
Půlnoční mše svatá
v 23:00
 25.12. - 5.1.
 00:00
Sváteční a nedělní bohoslužby ve vánoční době
25.12.; 29. 12.; 1.1. a 5.1. 2020 10:30, 15:00 (latinsky podle misálu 62), 18:30
 25.12. - 1.1.
 16:00 - 18:30
Výstava Teď i v tobě světlo
vánoční výstava v Amgeliku, vstup z Dominikánské ulice
 29.12.
 10:30 - 11:30
Obnova manželských slibů
Manželé mohou obnovit své manželské závazky, při mši svaté v 10,30 hod. Prosí za věrnost v daných slibech lásky, úcty a věrnosti.
 31.12.
 20:00 - 20:40
Děkovná mše svatá na sv. Silvestra
Na poděkování za uplynulý rok a s prosbou požehnání do roku 2020
 3.1.
 18:30 - 20:30
Jsme jedno a není nám to jedno? - večer se stálým jáhnem J. Špilarem pro manžele
pro všechny, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě
 4.1.
 18:00 - 19:45
První sobota v měsíci lednu - smírné modlitby k Panně Marii
Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. Začínáme 4. ledna s otcem biskupem Pavlem Konzbulem.

Informace o betlému

Betlém z počátku 19. století byl zakoupen v Mnichově.

Vstup k betlému je levým bočním vchodem do kostela (z ulice Dominikánská).

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.12.2019)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců. - viz aktuální program.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2019 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019.

Logo