Křesťanské Vánoce

Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 25.12. - 6.1.
 00:00
Možnost prohlídky betléma ve vánoční době
30 min. před každou mší svatou
 25.12.
 06:30 - 17:00
Možnost prohlídky betléma na Hod Boží vánoční
Možnosti návštěvy kostela a betléma 25.12. 30 min. před každou mší sv., i 15:30-17:00 (viz web farnosti)

Ostatní programy

starší programy
 1.12.
 17:00
Adventní koncert v Salesku - skupina Kamelot s Romanem Horkým
pořádá Nadace pro radost v tělocvičně Saleska, Brno, Kotlanova 13
 2.12.
 07:00 - 18:00
Mše svaté 1. NE adventní s žehnáním adventních věnců
před každou mší svatou, začátky: 7:00 kostel, 8:30 Salesko, 10:00 a 18:00 kostel
 2.12.
 16:30
Adventní hudebně-dramatické pásmo v kostele s vyznamnými hosty
J. Zeyer - Zahrada Mariánská, režie J. S. Pitínský, účinkují P. Špalková, P. Kolař., J. KLecker a další
 3. - 23.12.
 06:00 - 07:30
Roráty v kostele, v Salesku a na Kostelíčku
PO-PA 6.30 kostel; ST 7:30 Salesko; SO 6.00 Kostelíček
 13.12.
 18:00
Adventní koncert ZUŠ Trnkova v kostele
účinkují žáci a pedagogové ZUŠ A Doležala, Líšeň, Trnkova ul.
 16.12.
 15:00 - 18:00
Zpovědní den farnosti
v kostele
 23. - 24.12.
 00:00
Betlémské světlo
23.12. po všech bohoslužbách v kostele; 24.12. po bohoslužbách v 15:00 a v 22:00 v Salesku
 24.12.
 15:00 - 22:00
Bohoslužby o Štědrém dni v Salesku
15:00 převážně pro rodiny s dětmi; 22:00, možnost odnést si Betlémské světlo
 24.12.
 22:00
Půlnoční bohoslužba v kostele
při bohoslužbě zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby
 25.12.
 07:00 - 10:00
Bohoslužby na Hod Boží vánoční
7:00 kostel; 8:30 Salesko; 10:00 kostel, při mši sv. v 10:00 zazní Ćeská mše vánoční J. J. Ryby
 25.12.
 15:00
Svátostné požehnání na Boží hod vánoční
v kostele
 25.12.
 15:30 - 17:00
Źivý Betlém
na prostranství za kostelem
 26.12.
 07:00 - 10:00
Mše svaté na svátek sv. Štěpána
7:00, 10:00 kostel, 8:30 Salesko
 26.12.
 16:00
Vánoční koncert v kostele
vystoupí národopisné soubory Stará Líšeň a Líšňáček, doprovázené cimbálovou muzikou Líšňáci
 27.12.
 08:00
Mše svatá na svátek sv. Jana evangelisty s žehnáním vína
v kostele
 30.12.
 07:00 - 18:00
Mše svaté na svátek Svaté Rodiny
nedělní pořad bohoslužeb: 7:00, 10:00, 18:00 kostel; 8:30 Salesko; obnova manželských slibů
 31.12.
 16:00
Adorace, výstav eucharistie v kostele
na poděkování za uplynulý rok
 31.12.
 17:00
Mše sv. na svátek sv. Silvestra - poděkování a prosba o Boží pomoc
od 15.00 výstav eucharistie
 1.1.
 07:00 - 18:00
Novoroční bohoslužby
nedělní pořad: 7:00, 10:00, 18:00 kostel; 8:30 Salesko
 6.1.
 07:30 - 18:00
Nedělní mše svaté na slavnost Zjevení Páně
nedělní pořad bohoslužeb: 7:00, 9:30 Salesko, 10:00, 18:00; s žehnáním zlata, kadidla a křídy
 7. - 14.1.
 07:45 - 18:45
Tříkrálová sbírka
7.1. a 14.1. po všech bohoslužbách u kostela (v 7:45, 10:45, 18:45) a v předsálí Saleska v 9:15
 13.1.
 07:00 - 18:00
Mše svaté na svátek Křtu Páně
nedělní pořad: kostel 7:00, 10:00, 18:00; Salesko 8:30
 13.1.
 16:00
Vánoční koncert bývalých studentů Biskupského gymnázia
zazní sváteční hudba a koledy
 31.1.
 19:00
Farní ples
2. 2. 2019 od 19:00 v líšeňském Dělňáku

Informace o betlému

Historie a popis: Betlém v líšeňském kostele sv. Jiljí pochází z roku 2007 a bývá umístěn pod hlavním oltářem v lodi kostela. Jeho autorem je známý brněnský sochař, řezbář a restaurátor Jiří Netík. V jeho díle najdeme i řadu dalších betlémů, odráží se v nich úcta a respekt ke světu a údělu člověka stejně jako v dílech středověkých a barokních mistrů. Postavy v jeho betlémech se vyznačují precizně vypracovanými detaily výrazů obličeje, anatomickými detaily a drapériemi. To vše vypovídá o dokonale zvládnutém řemesle. Autor působil jako pedagog na školách uměleckého zaměření v České republice i v zahraničí, každoročně pořádá ve Slavonicích kurzy řezbářství a sochařství, které jsou přístupné všem zájemcům. Pracuje a vystavuje společně s ženou Martinou.      

Informace o kostele

WWW: https://farnostlisen.cz/

Adresa kostela: náměstí Karla IV.

GPS: 49°12'20.628"N, 16°41'41.063"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. František Vavruša

Návaznost na dopravu:

Tram 8 (Líšeň, Mifkova) Bus 58, 78, 55 (nám. Karla IV.)

Farní kostel sv. Jiljí je románského původu. Dnešní podoba je z roku 1895, kdy byla vybudována hlavní kostelní loď.