Křesťanské Vánoce

Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

Betlémy

 25.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 6.12.
 16:00 - 17:00
Popelka nazaretská Václava Renče
V podání Ztracené kapely a jejích přátel.
 23.12.
 16:00 - 17:00
Betlémské světlo
Světlo z betlémské jeskyně.

Informace o betlému

Malý kostelík a početná farnost charakterizují společenství křesťanů na velkém pražském sídlišti. Betlém z tohoto chrámu je drobnější dílo, zhotovené zkušeným řezbářem. Detaily jednotlivých postav jsou věrné a anatomicky správně zobrazené. Betlém má barevnou polychromii, která projasňuje scénu příběhu o narození Krista. Autorství jeslí je neznámé, na rozšíření se podílel všestranný výtvarník, chodovský farník Jiří Konvička a řezbář pan Chochola, asi jeden z rodu Chocholů, pocházejících z Příbramska. Všichni se živili řezbářstvím, sídlo dílny měli posléze v Praze.

Malý betlém v rohu chodovského kostelíka každoročně uvítá narozeného Krista. Najdete tu vše, co do Betléma patří.

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: Na Sádce

GPS: 50°1'54.689"N, 14°30'11.991"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Vlasta Hamalová

Návaznost na dopravu:

Metro OPATOV odtud pěšky cca 7 minut. Lze popojet BUS 213,136,125,165  stanice Litochlebské náměstí.

 

Betlém kostela sv. Františka z Assisi kostel sv. Františka z Assisi / Autor fotografie: Lidé a víra - Jakub Šerých

Kostel na Chodově byl postaven na místě původní hospodářské budovy. Autorem projektu přestavby je Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Akce probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou, proto se maximálně setřilo. Stavbu se podařilo zrealizovat díky mnoha štědrým dárcům, především z řad farníků. Na původní kamenné zdivo byla napojena železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců.

Kostel vysvětil 4. září 1938 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar. Patronem kostela je sv. František z Assisi.

V šesesátých letech hrozilo zbourání kostela v souvislosti s plány na výstavbu Jižního Města. Modlitbami věřících a odvahou mladého kněze byl kostel zachráněn a komunikace Türkova, která na něj původně směřovala, byla odkloněna.