Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

 24.12.
 23:30 - 01:30
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 13:30 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 13:30 - 15:30
Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Základem betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Příbrami. Kvalitní práce je doplněna několika sádrovými figurami. Jesle jsou stavěny na mensu postranního oltáře bez architektury. Zajímavá je postava pastýře s troubou. Je připomínkou štědrovečerního vytrubování na Příbramsku. Betlém byl vytvořen asi na počátku 20. století. Dílna Jana Procházky zhotovila mnoho podobných betlémů, v Praze je však tento asi jediným. Zakladatel firmy byl Jan Procházka (1854–1944) z Příbrami, v živnosti pokračovali synové Emanuel a Josef. V kostele sv. Klimenta, předchůdci dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu, jezuité postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten se však bohužel nedochoval.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsalvator.cz

Adresa kostela: Křižovnické nám.

GPS: 50°5'10.259"N, 14°24'53.100"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Marta Mills

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská

bus 207 - zastávka Staroměstská

tram 17, 18 - zastávka Staroměstská 

Římskokatolická akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, které se snaží vzít vážně zvěst evangelia a prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 pod vedením Mons. Prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo hledají duchovní domov.

Duchovní správa:

farář: Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D

farní vikáři: P. Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ

pastorační referent: ThLic. Mgr. Martin Staněk

V naší farnosti působí

Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předseda Petr Barborka

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sestra Denisa Červenková

CSTF Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

 

O historii kostela více zde: http://www.farnostsalvator.cz/historie-farnosti