Křesťanské Vánoce

Žebrák, kostel sv. Vavřince

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

Betlémy

 24.12.
 15:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma a vyzvednutí Betlémského světla
 25.12.
 14:00 - 15:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 15:00
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 15:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 13:00 - 14:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 29.11.
 11:00 - 12:00
Žehnání adventních věnců během bohoslužby
 5.12.
 07:00 - 07:30
Roráty
 12.12.
 07:00 - 07:30
Roráty
 19.12.
 07:00 - 07:30
Roráty
 20.12.
 14:00 - 15:00
Adventní koncert - vokální skupina TADOOBA
 24.12.
 16:00 - 17:00
Bohoslužba
 25.12.
 11:00 - 12:00
Bohoslužba
 26.12.
 11:00 - 12:00
Bohoslužba
 27.12.
 11:00 - 12:00
Bohoslužba
 31.12.
 16:00 - 17:00
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok
 1.1.
 11:00 - 12:00
Bohoslužba

Informace o betlému

Ze dřeva vyřezávaný betlém byl vyroben v Jižním Tyrolsku v roce 1914. Mnoho jednotlivostí z místního betlému napovídá, že dílo pochází z řezbářského regionu v údolí Val Gardena v severní Itálii. Nasvědčuje tomu i rok pořízení betlému.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostzebrak.cz

Adresa kostela: Náměstí

GPS: 49°52'32.369"N, 13°53'46.727"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Marie Hošková

Návaznost na dopravu:

auto: D5, sjezd na 34. km

bus: Praha-Nové Butovice - Žebrák

 

První zmínka o kostele sv. Vavřince, který byl postaven v gotickém slohu, pochází ze 14. století. V dalších stoletích byl kostel různě upravován a přestavován. Současný pozdně barokní kostel sv. Vavřince stojí na místě předchozího kostela, který shořel při velkém požáru města v roce 1780. Jedná se o jednolodní stavbu s obdélným presbytářem a věží nad západním průčelím. Hlavní oltář je barokní a byl do Žebráku přenesen ze zrušeného kostela sv. Karla Boromejského v Praze. Lavice a kazatelna jsou rovněž barokní, varhany rokokové. Mezi lípami před kostelem stojí kříž s Kristem z roku 1846 od sochaře Josefa Maxe.

Nejbližší Křesťanské Vánoce:

Nižbor, kostel Povýšení sv. Kříže, zámek – 17,2 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.