Křesťanské Vánoce

Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 24.12. - 12.1.
 00:00
Možnost prohlídky betléma ve vánoční době
30 min před a po bohoslužbách, viz nástěnky a http://www.farnost-komarov.cz/
 25.12.
 14:00 - 18:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 14:00 - 18:00
Možnost prohlídky betléma na Nový rok

Ostatní programy

starší programy
 8.12.
 17:00
Adventní koncert duchovní hudby
Adventní kompozice českého a světového baroka, účinkuje Chorus Vetero-Brunensis,, soprán P. Švandová
 24.12.
 08:00 - 16:00
Možnost odnést si Betlémské světlo
Štědrý den 8.00 - 16.00
 24.12.
 16:00
Štědrovečerní bohoslužba slova
 25.12.
 08:00
Slavnostní mše svatá na Hod Boží vánoční
 26.12.
 08:00
Bohoslužba slova na svátek sv. Štěpána
 1.1.
 08:00
Novoroční bohoslužba
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Informace o betlému

Betlém v kostele sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně-Horních Heršpicích Lidový betlém v kostele sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně-Horních Heršpicích je neznámého původu. Tvoří ho sádrové odlitky figurek, scenérie je zasazena do skalnatého pozadí. Bývá tradičně umístěn v hlavní lodi v presbytáři kostela. Navštívit a poklonit se Svaté Rodině přicházejí nejen pastýři se svými ovečkami, ale také ostatní lidové postavy. Až přijde jejich čas, objeví se mezi klanějícími se i svatí Tři králové.            

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-komarov.cz

GPS: 49°9'51.48"N, 16°36'43.56"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Karel Potáček

Návaznost na dopravu:

Doprava ke kostelu je autobusy:

- číslo 49 .... z Komárova

- číslo 50 .... z Bystrce a  Bohunic

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.03.2015)

So
17:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera se nachází v městské části Brno-jih, v Horních Heršpicích na ulici Bednářově. Je to kostel s poměrně krátkou historií, byl postaven v letech 1911-1912. Autorem architektonického návrhu byl rektor Německé technické školy v Brně, profesor Ferdinand Hrach. Z jeho staveb je možné uvést budovu brněnské Nové radnice z let 1907-1917.
První zmínka o obci Horní Heršpice je ze 13.století. Obec byla původně zeměpanskou, postupně ji získali brněnští měšťané. Po roce 1447 ji získala darem a koupí brněnská kapitula. Heršpičtí chodili nadále do kostela do Komárova, kde byla i škola. Švédské války byly příčinou vyhlazení většiny místních lidí. Později se do obce přistěhovalo obyvatelstvo německé národnosti. V roce 1890 byla postavena škola a v roce 1912 samostatný kostel.

Kostel byl zasvěcen Klementu Marii Hofbauerovi, významnému členu řádu redemptoristů. Narodil se 21.12.1751 v Tasovicích u Znojma. Během svého veřejného života působil ve Varšavě a ve Vídni, kde také 15.3.1820 zemřel a je pochován. Papež Pius X. jej 20.5. 1909 prohlásil za svatého.

Kostel byl postaven v novobarokně-secesním stylu. Dominantou kostela jsou vitrážová okna, která dodala firma Škarda. Hlavní oltář je mramorový v secesním slohu. Reliéf je pískovcový, znázorňuje světce Klementa Maria mezi věřícími a dětmi, v pozadí je pohled na věž farního kostela v Tasovicích. Vedlejší oltář znázorňuje svatou rodinu, je zpracován v obdobném stylu jako hlavní. Kazatelna je zhotovena z mramoru s reliéfy čtyř evangelistů. V přilehlé místnosti se nachází secesní zpovědnice. Malba stěn a stropu je zdobena secesními vzory. Varhany postavila Firma Káš.Věžní zvon ze zvonoviny nese jméno panny Marie, druhý železný jméno svatého Jeronýma.

Svěcení kostela vykonal v neděli 27.října 1912 tehdejší  brněnský biskup Dr.Pavel hrabě Huyn.

V blízkosti kostela, na dnešní ulici Sokolova, stávala od roku 1811 dnes již neexistující kaplička Nanebevzetí Panny Marie.

 

Bohoslužby: sobota 17.30 (s nedělní platností); 25. 12. a 1.1. –  8.00

Filiální kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně-Horních Heršpicích 

Bednářova ulice, 619 00 Brno 

tel. 545 233 906  

farnost.komarov@volny.cz