Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 25.12.
 12:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 12:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 09:00 - 14:30
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 12:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 1. - 24.12.
 18:00 - 19:00
Požehnání adventního věnce a první nedělní nešpory
 3. - 21.12.
 06:30 - 07:30
Roráty
Roráty - po celý advent vždy od pondělí do pátku v 6:30 hod.
 24.12. - 13.1.
 00:00
Vánoční bohoslužby
 24.12.
 07:00 - 08:00
Roráty

Informace o betlému

Pro katedrálu byl původně určen monumentální keramický betlém, který měla vytvořit prof. Helena Johnová (1884–1962). Jeho vznik iniciovala Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Betlém měl být trvale vystaven v kapli pod klenotnicí, práce na jeho realizaci však přerušila 2. světová válka a nástup totalitního režimu. Zamýšlený projekt glazovaného betléma s národopisnými prvky, které měly odrážet vztah slovanské duše k Bohu, se tak nepodařilo uskutečnit. Dnešní betlém s 25 figurami z polychromované keramiky, který měl být pouhým provizoriem, zde nakonec pro svou líbeznost zdomácněl. Velmi osobitě působí zejména netradiční ztvárnění klečící Panny Marie objímající děťátko v jeslích, které se dočkalo četných kopií. Autorem betléma je sochař Václav Andres z Prahy (1894–1969). Poslední scénickou úpravu provedl sochař a restaurátor Karel Stádník.

Informace o kostele

WWW: http://www.katedralasvatehovita.cz

Adresa kostela: Pražský hrad - III. nádvoří

GPS: 50°5'26.403"N, 14°23'59.858"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Ondřej Pávek

Návaznost na dopravu:

tram 22 - zastávka Pražský hrad (dál cca 350 m pěšky)

Více přístupových cest najdete zde.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším kostelem v naší zemi. Její stavba byla započata v době vlády Karla IV., dokončena do dnešní podoby byla v r. 1929. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové a arcibiskupové a především naši národní světci: sv. Václav, sv. Vít, sv. Vojtěch, sv. Zikmund a sv. Jan Nepomucký. V korunní komoře nad svatováclavskou kaplí jsou uchovávány české korunovační klenoty.