Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

 25.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 28.12.
 09:30 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 29.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 09:30 - 16:00
Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Autorem betlému je sochař a umělecký kovář Jaroslav Válek. Tvoří ho asi 40 kovových poněkud netradičních a moderně zpracovaných plastik vysokých asi 20 cm. Vznikaly samostatně, teprve později byly spojeny do jednoho celku - betlému. Svým pojetím jde o jedinečné dílo, které přenáší klasický koncept betlému do moderního hávu.

Informace o kostele

WWW: http://www.starokatolickakatedrala.cz
http://www.starokatolici.cz

Adresa kostela: Petřínské sady (u bludiště a rozhledny)

GPS: 50°4'58.955"N, 14°23'46.061"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: ThDr. Petr Jan Vinš

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 12, 20, 22, 58, 59 na zastávku Újezd, dále pěšky cca 5 min. ke stanici lanové dráhy

lanová dráha na Petřín, dále cca 5 min. pěšky směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Pohořelec (tram 22) nebo Malovanka (tram 22, 25, 57 a bus 149) cca 10-15 minut kolek Strahovského kláštera do kopce a pak směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Koleje Strahov (bus 143 a 149) pěšky 5-10 minut po rovině k Petřínské rozhledně a vpravo

Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

V pramenech je románská kaple sv. Vavřince poprvé zmiňována roku 1135. Téměř celá původní kaple zůstala zachována dodnes a je vtělena do kněžiště barokní stavby. Drobnému románskému kostelíku se muselo vyhnout i malostranské opevnění známé jako Hladová zeď (1360-63). Podle dochovaných účtů proběhla nejvýznamnější přestavba mezi lety 1740-1742 pod vedením architekta a stavebníka Ignáce Palliardiho. Ta dala kostelu jeho současnou barokní podobu. Autorem úprav kněžiště a moderního krucifixu je významný současný architekt a designér prof. Jiří Pelcl. V boční kapli stojí oltář s obrazem Umučení sv. Vavřince od J. C. Monna 1693. Na stropě sakristie se nalézá freska z roku 1735, na níž sv. Vojtěch (dle legendy zakladatel kostela) ukazuje směrem k pohanům pálícím posvátné ohně, zatímco sám již drží v rukou model kostela. Kostel je správě starokatolické církve od roku 1994. Hned následujícího roku se stal starokatolickým katedrálním chrámem.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 10:30 a o svátcích. V Adventu se v pondělí a ve středu slaví od 6:30 ráno roráty.